Webové stránky projektu TEAM#UP

S radostí oznamujeme, že webové stránky projektu TEAM#UP byly spuštěny. Na www.teamup2restore.eu najdete aktuality o projektu, platformu s výukovými materiály v národních jazycích projektových partnerů a v angličtině, události a workshopy a mnoho dalšího.

Cílem projektu TEAM#UP je rozšířit znalosti v oblasti ekologické obnovy do odborného vzdělávání. Díky spolupráci mezi odbornými školami, univerzitami a výzkumnými institucemi a partnery z různých sektorů vzniknou veřejně přístupné výukové materiály na téma ekologické obnovy.

#TeamUp2Restore

<< Zpět na předchozí stránku