Workshop Regionální směsi osiv - nové poznatky a výhledy do budoucna

Tento týden se v Bílých Karpatech uskutečnil workshop zaměřený na obnovu lučních porostů regionálními směsmi. Spolu s našimi norskými kolegy jsme měli možnost vidět mnoho zajímavých lokalit s příklady dobré praxe na vlastní oči. Středeční dopoledne pak bylo věnováno shrnutí končícího projektu Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů. Podělili jsme se o nově získané zkušenosti a předběžné výsledky a představili výhledy do budoucna. Naši norští kolegové nás na oplátku obohatili o své poznatky ohledně managementu obnovených lučních porostů. Velké díky patří zejména organizátorům workshopu Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty. Dalšími partnery projektu jsou Agrostis Trávníky s.r.o., Ústav botaniky a zoologie MUNI, Český svaz ochránců přírody a Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství a Norských fondů.

<< Zpět na předchozí stránku