Záchranné práce na pískovně Cep II

...aneb "trvalé plochy v ohrožení"

Na podzim roku 2013 jsme na pískovně Cep II založili trvalé plochy, na kterých zkoumáme sukcesi na různých substrátech (písek/jíl), s různou měrou narušení a jak bude probíhat sukcese po přenesení biomasy. Po přívalových deštích během roku 2014 a díky nestabilitě přilehlého svahu, jehož základ tvoří z velké části vytrhané kořeny, byly některé plochy zničeny. Rozhodli jsme se však bojovat "proti větru, dešti" a stavíme "protierozní val".

Abychom však nezapomínali na naše pravé poslání, mimo lopaty a pytle bereme ještě někdy do ruky i botanickou lupu! Na našich letos založených trvalých plochách při břehu jezera jsme objevili vzácnou Elatine hexandra (úpor šestimužný). V České republice patří k ustupujícím, silně ohroženým taxonům (C2t), na pohled nenápadná, ale krásná rostlina!

 

<< Zpět na předchozí stránku