Zakončení vegetační sezóny

Jeden z posledních terénních výjezdů letošní sezóny směřoval již tradičně na pískovnu Cep II - konkrétně na "Ostrůvek" a "Šachovnici", kde máme založené trvalé plochy pro sledování obnnovy suchých trávníků pomocí přenosu biomasy. Ostrůvek byl letos po pěti letech nepasený, a tak se třtina křovištní na některých plochách začala zase šířit. Stejně tak výrazně povyrostly dřeviny. Naproti tomu štírovník růžkatý celkem překvapivě výrazně ustoupil i bez pasení. Řada ploch, zejména těch s přenesenou biomasou z písečného přesypu, vypadá pořád velmi pěkně, a jednoznačně na nich převažují cílové druhy.

Podobně to bylo i na šachovnici, kde se zdá, že typ substrátu (jíl vs. písek) nehraje velkou roli. Důležité je, zda byla na plochu přenesena biomasa nebo ne. I malé množství biomasy dokáže velmi dobře nasměrovat sukcesi k cílovemu stavu, tedy suchým trávníkům. Pokud se ale na plochu dostane organika, sukcese začne směřovat k užívnějším porostům a výrazněji se také uplatní dřeviny.

<< Zpět na předchozí stránku