Zelené střechy stokrát jinak

Ve spolupráci s entomology jsme spustili nový projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky (TAČR) zaměřený na hodnocení vlivu zelených střech na biodiverzitu ve městě. Projekt spojuje odborníky z obou oborů, kteří monitorují výskyt rostlin a hmyzu na zelených střechách. Cílem projektu je zjistit, jaké druhy rostlin a hmyzu se na střechy dostávají, jak se střechy vyvíjejí a jaký mají vliv na místní ekosystémy. První fáze sběru dat odstartovala minulý týden v Českých Budějovicích. Očekáváme zajímavé výsledky, které by mohly přispět k lepšímu porozumění ekologických funkcí zelených střech v urbánním prostředí.

<< Zpět na předchozí stránku