Žhavá novinka - účast naší skupiny na konferenci SER Europe

Tři členové naší restaurační skupiny prezentovali výsledky našeho výzkumu na evropské konferenci Společnosti pro ekologickou obnovu v Reykjaviku (Island) ve dnech 9-13 září. Klára Řehounková mluvila o využití spontánní sukcese při obnově psamofytních trávníků. Anna Müllerová se zaměřila na sukcesi vodní a mokřadní vegetace. Karel Prach pak shrnul úspěšnost pasivní obnovy napříč Evropou. Konference se zúčastnili také dva externí členové naší restaurační skupiny. Ivana Jongepierová poukázala na problémy spojené s využíváním regionálních směsí semen a Ondřej Mudrák prezentoval metodu na určení úspěšných druhů rostlin s vysokým kolonizačním potenciálem na základě jejich vlastností. Během konferenční exkurze měli všichni možnost vidět některé zajímavé restaurační projekty.

<< Zpět na předchozí stránku