Zveme Vás na seminář o ochraně pískoven!

Ve čtvrtek 19. 11.  od 9:30 v kongresové hale pořádá Calla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a pracovní skupinou ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU odborný seminář, na němž se bude diskutovat o ochraně přírody v pískovnách. Jde o čtvrtý díl volného cyklu seminářů o pískovnách, který zakončí celou sérii. Bude se věnovat především ochraně neživé přírody v pískovnách a také legislativním aspektům přírodě blízké obnovy. Přednášet budou odborníci s bohatými zkušennostmi z praxe (Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady, aAOPK).

Na semináři bude také poprvé představeno druhé vydání knížky „Ekologická obnova“. Na tomto výrazně upraveném a doplněném vydání pracoval tým 43 autorů poslední půlrok. Publikace shrnuje dosavadní poznatky, které nasbírali vědci a ochránci přírody při projektech přírodě blízké obnovy těžebních prostorů v ČR.

 

<< Zpět na předchozí stránku