Pro studenty a zájemce o studium

Nabízené diplomové práce Výuka

Které kurzy zajišťujeme?

KBO/420
(IS/STAG)

Ekologie obnovy I

Seznámení s hlavními cíli a metodami obnovy narušených ekosystémů s využitím teoretických poznatků ekologie a se současným stavem oboru ve světě i v České republice. 

Přednáší:
Karel Prach
Kdy běží?
ZS v akademických letech začínajících sudým letopočtem (např. 2014/2015)

 

KBO/447
(IS/STAG)

Ekologie obnovy II - ekologická obnova

Kurz podrobně rozvádí hlavně praktické, socio-ekonomické a legislativní aspekty ekologie obnovy v návaznosti na obecněji zaměřený kurz katedry botaniky Ekologie obnovy I). Podrobný popis náplně kurzu lze stáhnout zde.

Přednáší:
Klára Řehounková
Kdy běží?
LS v akademických letech začínajících sudým letopočtem (např. 2014/2015)

 

KBO/146
(IS/STAG)

Urbánní ekologie

Kurz uvádí studenty do problematiky městské ekologie, volně navazuje na kurz KBO 447 a ukazuje nový náhled na možnosti uplatnění ekologické obnovy v městské krajině. Studenti si vyzkoušejí vytvoření vlastního návrhu projektu zaměřeného na podporu biodiverzity v městském prostředí.

Přednáší:
Klára Řehounková
Kdy běží?
LS v akademických letech začínajícívh lichým letopočtem (např. 2017/2018)