DaSP - Databáze osetých ploch

V roce 2020 začala Skupina ekologie obnovy shromažďovat data pro Databázi osetých ploch (DaSP). Tato databáze aktuálně obsahuje data ze zatravňování bývalé orné půdy v Bílých Karpatech, z výsevů květnatých pásů v Českých Budějovicích a v Jistebnici, z obnovy květnatých luk v oblasti Šumavy a z osévání experimentálních ploch regionální semennou biomasou (více informací o tomto projektu). Pro výsevy byly využity směsi semen původních druhů, především regionální směsi. Databáze bude dále průběžně doplňována nejen o data z každoročního monitoringu již sledovaných ploch, ale také o nové lokality. Postupně budou také publikovány vědecké články z těchto dat vycházející.

 

Typ oseté plochy Počet lokalit Věkové rozpětí (roky) Počet snímkovaných ploch Počet snímků
         
Květnaté pásy 3 1-7 12 166
Obnova luk (Bílé Karpaty) 35 1-21 35 105
Experimentální receptorové plochy 2 1 2 64

Kontakt:

Správce databáze

Lenka Šebelíková: lenuskasch@gmail.com