DaSP - Databáze osetých ploch

V roce 2020 začala Skupina ekologie obnovy shromažďovat data pro Databázi osetých ploch (DaSP). Tato databáze aktuálně obsahuje data ze zatravňování bývalé orné půdy v Bílých Karpatech, z výsevů květnatých pásů v Českých Budějovicích a v Jistebnici a z obnovy květnatých luk v oblasti Šumavy. Pro výsevy byly využity směsi semen původních druhů, především regionální směsi. Databáze bude dále průběžně doplňována nejen o data z každoročního monitoringu již sledovaných ploch, ale také o nové lokality. Postupně budou také publikovány vědecké články z těchto dat vycházející. 

Správce databáze: Lenka Šebelíková (lenuskasch@gmail.com)