DaSS – Databáze sukcesních sérií

Skupině ekologie obnovy se podařilo sestavit dohromady unikátní soubor fytocenologických snímků ze 40 sukcesních sérií běžících v různých těžebnách a na jiných narušených místech. Snímky pochází celkem od 31 autorů a jsou umístěny napříč celou ČR. Obsahují důležité informace nejen o druhovém složení, ale i o sukcesním stáří lokality a dalších environmentálních faktorech. Máme k dispozici již přes 4000 snímků a přes 1000 zaznamenaných druhů. Databáze je průběžně doplňována a jsou postupně publikovány jednotlivé články z těchto dat vycházející.

Pro citování databáze je stanovena tato závazná citace: DaSS, Prach et al. (2014), elektronická verze [například] květen 2015 (jedná se o práci, kde byla databáze poprvé uceleně použita: Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P. and Pyšek P. (2014): Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. – Applied Vegetation Science 17:193-200, Doi: 10.1111/avsc.12064.)

 

Pravidla k využívání DaSS ke stažení zde.

 

Sukcesní série* Umístění v rámci ČR Počet snímků Počet snímkovaných ploch Věkové rozpětí (roky) Zdroj dat a literatura
           
Opuštěná pole (S) celá ČR 324 255 1–99 Osbornová et al. (1990); Prach et al. (2007); Jírová et al. (2012)
Kyselé lomy (P) Střed 145 145 1–86 Trnková et al. (2010)
Nahrnuté rybniční ostrovy a bariéry (P/S) J 171 86 1–136 K. Prach, nepublikováno; V. Študent, nepublikováno; P. Janečková, nepublikováno; Rejmánek & Rejmánková (2002)
Obnažené dno (P) SZ a V 14 3 1-70 K. Prach, nepublikováno; J.Chlumský, nepublikováno
Bazaltové lomy (P) SZ 440 440 1–80 J. Novák, nepublikováno; Novák & Prach (2003); Novák & Konvička (2006)
Lesní spáleniště (S) SZ 52 52 1-168 Adámek et al. (2015)
Průseky po železné oponě (S) JZ 156 156 4-54 Z. Špringar, nepublikováno; P. Koštel, nepublikováno; K. Vítovcová, nepublikováno
Imisní holiny (S) SZ 14 1 1–20 Pyšek (1994)
Těžená rašeliniště (P) SZ 374 271 1–100 Konvalinková & Prach (2010, 2014); Bastl et al. (2009)
Lesní paseky (S) Střed a S 99 99 1-107 P. Šmilauer, nepublikováno; P. Petřík, nepublikováno
Vápencové lomy (P) Střed a V 184 159 1–93 L. Tichý, nepublikováno; J. Sádlo, nepublikováno; A. Bartošová, nepublikováno
Říční náplavy (P) SV a J 70 42 1–150 K. Prach, nepublikováno; Z. Vaněček, nepublikováno
Okraje silnic (P/S) J 114 94 1–42 R. Litvín (2000); K. Prach, nepublikováno; P. Janečková, nepublikováno
Pískovny a štěrkopískovny (P) celá ČR 235 235 1–75 Řehounková & Prach (2006, 2008, 2010)
Odkaliště (P) Z a S 21 21 2–41 K. Prach, nepublikováno; Kovář (2004)
Výsypky po těžbě černého uhlí I (P) Střed 91 91 1–100 H. Dvořáková, nepublikováno; Prach et al. (2013)
Výsypky po těžbě černého uhlí II (P) SV 182 182 1–75 T. Koutecký, nepublikováno; K. Prach, nepublikováno
Výsypky po těžbě hnědého uhlí I (P) SZ 111 111 2–57 Prach (1987); Hodačová & Prach (2003)
Výsypky po těžbě hnědého uhlí II (P) Z 599 83 1–57 K. Prach, nepublikováno; O. Mudrák, nepublikováno; Frouz et al. (2008)
Výsypky po těžbě uranu (P) Střed 87 87 7–32 T. Dudíková, nepublikováno
Městské ruderály (S) Z 36 3 1–12 A. Pyšek, nepublikováno
Pískovny - mokřadní (P) celá ČR 154 154 1–63 Müllerová et al. (2020)
Výsypky po těžbě uhlí - mokřadní (P) celá ČR 20 20 6–52 A. Müllerová, nepublikováno
Kamenolomy - mokřadní (P) celá ČR 37 37 11–65 A. Müllerová, nepublikováno

*V závorce uveden charakter probíhající sukcese P – primární, S – sekundární.

Kontakt:

Prosím, neváhejte nás kontaktovat ohledně dalších informací týkajících se projektu. 

 

Správce databáze

Kamila Vítovcová: Lencova.Kamila@seznam.cz

Hlavní řešitelé

Klára Řehounková: klara.rehounkova@gmail.com

Karel Prach: prach@prf.jcu.cz