Ekologická obnova na katedře botaniky

Prvním rokem letos běží na PřF JU kurz Kláry Řehounkové, který se jmenuje Ekologie obnovy II - Ekologická obnova. V rámci kurzu proběhly také tři exkurze. Na konci dubna se studenti podívali do dobývacího prostoru Cep II, kde zpracovávají v rámci předmětu svůj projekt, a na další třeboňské pískovny. V polovině května následovala dvoudenní exkurze do kamenolomů na jižní Moravě a na Vysočině. A v posledním květnovém týdnu proběhla ještě krátká exkurze na odkaliště českobudějovické teplárny. Podívejte se na fotky z exkurzí.

Na Vysočině se lomy nerekultivují?!

Během dvou dní jsme projeli velkou část Vysočiny, navštívili jsme sedm opuštěných, ale i činných lomů a s velkým potěšením jsme zjistili, že na Vysočině se lomy nerekultivují, nezalesňují, prostě se nechávají samovolné sukcesi! Vznikají tu velmi cenná sukcesní stádia, ať už s dřevinami, zatopennými depresemi či suchými skalnatými stanovišti... Pouze jeden ze všech návštívených lomů, lom Krásněves, byl kompletně osázen borovicí, smrkem a modřínem, pravděpodobně z důvodu jeho velké rozlohy. Vlastníkem lomu není však již těžařská firma, ale obec Krásněves a místní obyvatelé sem jezdí na dřevo, no a to se dá pochopit.

                                                   Lomy na Vysočině - příklad dobré NErekultivační praxe!

Jak o nás píše těžař...

Do povědomí těžařské a rekultivační praxe se myšlenka ekologické obnovy člověkem narušených míst dostává pomalu, ale doufejme že jistě. Pěkný shrnující článek do periodika Minerální suroviny o "netradiční rekultivaci" na pískovně Cep II napsala Petra Konvalinková, pracující jako specialista pro biodiverzitu ve společnost Českomoravský štěrk a.s.. Doufejme, že osloví mnoho čtenářů...prohlédnout a přečíst článek (str.33) si můžete zde.

Až se tě léto zeptá, cos dělal v zimě...

Vědecká činnost na experimentální pískovně Cep II má mnoho tváří! V těchto dnech by si nás leckdo mohl splést s veselou partičkou kopáčů výkopů. Menší sesuv půdy ze svahu nad experimentální šachovnicí (střídající se plochy písku a jílu s různým managementem) překryl jeden čtverec a zanesl odvodňovací kanál a tak bylo potřeba chopit se lopat. Kromě toho byl taky čas, některé experimentální plochy "narušit", respektive vytvořit díry pro uchycování semenáčků. Tady dobře posloužily rýče a hrábě a samozřejmě svaly a vytrvalost (na obrázcích lze vidět, že ne všichni se na pracích podílejí stejnou měrou :) ).

Entomologové se už  také činí a pokládají žluté pasti. Jirka Řehounek, hlavní cepský entomolog, se svěřil, že "díky počasí to fakt lítá" .

Díky všem kopáčům a hrabáčům (Jirka Řehounek, Tomáš Englický, Karel Prach, Klára Řehounková, Lenka Schmidtmayerová, Kamila Lencová)!!!

 

Jak nalákat studenty ke studiu ekologie obnovy...

Konkurence je veliká, ale pracovní skupina ekologie obnovy má co nabídnout! Nahlédněte do "náborového letáčku" naší pracovní skupiny, témata jsou různá, zajímavá a mnohdy "aplikovatelná"! Hlásit se mohou bakaláři, magistři i doktoranti.

< 1 ... 29 30 31 32 33 34 >