Karel Prach na stáži u předního odborníka na primární sukcesi!

Karel Prach Vás zdraví z pracovny Rogera del Morala, předního odborníka v oblasti sukcese. Karel odcestoval na půlroční stáž na  University of Washington, kde bude mimo jiné zkoumat průběh sukcese na zaniklé přehradě.

Nový kurz na Přírodovědecké fakultě - Ekologie obnovy II - Ekologická obnova

Nový kurz Ekologie obnovy II - Ekologická obnova přednáší Klára Řehounková. Pro jeho absolvování není nutná předchozí účast na Ekologii obnovy I (přednáší Karel Prach), nicméně je vhodná pro lepší porozumnění a rychlejší rozvoj znalostí v tomto oboru. Více se o kurzu dozvíte zde. Součástí kurzu jsou i zajímavé exkurze do míst, kam se jinak jen těžko dostanete - pískovny, aktivní lomy, výsypky...

Povězte spolužákům, jak důležitý tento obor je. Zajímavý je zejména pro studenty, kteří si libují v aplikovatelnosti své práce a nabytých znalostí :). Propagační letáček stahujte zde.

Na pískovně to žije!

Na pískovně Cep II, vědecké laboratoři spontánní a řízené sukcese, se opět natáčelo. A to krátký film o úspěšném týmu Kláry Řehounkové, který před dvěma lety vyhrál mezinárodní soutěž Quarry Life Award. Film je o tom, jak se dále vyvíjí vítězný projekt a jak se daří návrh přírodě blízké obnovy realizovat na opuštěné části pískovny. V úterý 10. 12. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže, kde byl film o naší práci promítán. Karel Prach působil jako národní porotce a posuzoval kvalitu projektů, zapojených do soutěže u nás. Více o soutěži a letošních úspěšných projektech se můžete dočíst zde.

(Video: Českomoravský štěrk, a.s.; foto z ceremoniálu: HeidelbergCement)

Záchranné práce na pískovně Cep II

...aneb "trvalé plochy v ohrožení"

Na podzim roku 2013 jsme na pískovně Cep II založili trvalé plochy, na kterých zkoumáme sukcesi na různých substrátech (písek/jíl), s různou měrou narušení a jak bude probíhat sukcese po přenesení biomasy. Po přívalových deštích během roku 2014 a díky nestabilitě přilehlého svahu, jehož základ tvoří z velké části vytrhané kořeny, byly některé plochy zničeny. Rozhodli jsme se však bojovat "proti větru, dešti" a stavíme "protierozní val".

Abychom však nezapomínali na naše pravé poslání, mimo lopaty a pytle bereme ještě někdy do ruky i botanickou lupu! Na našich letos založených trvalých plochách při břehu jezera jsme objevili vzácnou Elatine hexandra (úpor šestimužný). V České republice patří k ustupujícím, silně ohroženým taxonům (C2t), na pohled nenápadná, ale krásná rostlina!

 

Seminář "Rostliny a houby v pískovnách: ochrana a management"

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 pořádala Calla seminář "Rostliny a houby v pískovnách: ochrana a management", na který se sjelo více než padesát účastníků z různých koutů ČR. Podívejte se na fotky.

Členové pracovní skupiny ekologie obnovy se výrazně podíleli na jeho obsahové náplni, která byla více než zajímavá. O biotopech na pískovnách přednesla krátký referát Kamila Lencová, o různých aspektech technické rekultivace Lenka Šebelíková. Největším dílem však přispěla Klára Řehounková, která účastníky seznámila s problematikou invazních rostlin na pískovnách, kam vede sukcesní vývoj a jak lze sukcesi na pískovnách usměrňovat, či řídit.

< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 36 >