Článek o obnově luk v časopise Vesmír

V aktuálním čísle časopisu Vesmír (č.94, květen 2015) naleznete zajímavé čtení o ekologické obnově luk. Ve stručnosti pojednává o jejich historii, minulých i současných problémech v jejich udržování a o tom, jak lze louku úspěšně a efektivně obnovit pomocí dodržení zásad ekologické obnovy i na větších plochách. Najděte si čas i při začátku vegetační sezóny a nahlédněte sem

Odkaz na stránky časopisu zde.

Kamenolom na hraní :)

Na jaře jsme vyrazili do terénu a to opět na Vysočinu, kde jsme hledali rekultivované kyselé kamenolomy - a výsledek? Žádné jsme nenašli! Což nás velmi potěšilo a my si tak vychutnali několik velmi krásných spontánně zarostlých kousků. V kamenolomu Brádlo u Kosova jsme se potkali s panem Ing. Karlem Lorkem, generálním ředitelem společnosti Českomoravský štěrk. Kamenolom Brádlo je již netěžený lom ve vlastnictví Českomoravského štěrku a do budoucna jsme dostali povolení, udělat z něj další "laboratoř" spontánní a řízené sukcese na kyselých lomech. Zároveň by měl lom sloužit i pro návštěvníky, kteří si chtějí odpočinout a strávit čas v přírodě. Za důvěru děkujeme a na práci v lomu se těšíme!

Jediný opravdu rekultivovaný těžební prostor jsme našli na uranovém lomu u Dolní Rožínky.

 

GISová vrstva všech českých těžeben

Od Agentury ochrany přírody a krajiny se nám podařilo získat výřez z konsolidované vrstvy ekosystémů, který obsahuje všechny české těžebny. Zatím se jedná pouze o body ve vrstvě, které nejsou nijak roztřízeny, ale na tom už se pracuje. Bodíků na mapě je celkem 5122! Mimo těžebny nám agentura poskytla také vrstvu s kilometrovým okolím každé těžebny. Konsolidovaná vrstva ekosystémů je kompilátem zatím nejlepších dostupných dat o mapování České republiky (mapování biotopů, CORINE, DIBAVOD, Urban Atlas a pod.). Tato vrstva může sloužit jako výborný podklad nejen studentům, kteří na rozličných těžebnách pracují na svých diplomkách.

Citace: AOPK ČR (2013). Konsolidovaná vrstva ekosystémů [elektronická geografická data]. Verze 2013. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Detailní data krajinného pokryvu v 41 definovaných třídách na území ČR.

Více informací na: zdenkaherova@seznam.cz/ lencova.kamila@seznam.cz

Zajímavý článek nejen o pískovnách pro dlouhé zimní večery

 V prosincovém čísle časopisu Vesmír vyšel Kláře a Jirkovi Řehounkovým zajímavý článek o ochraně druhové rozmanitosti pískoven. A jak napovídá podtitul článku "Rekreací za lepší ochranu ohrožených druhů" dozvíme se ledacos i o tom, jak tato zajímavá místa udržovat v dobré formě pro chráněné druhy žiovočichů a rostlin beznákladově. Odkaz na článek zde.

Karel Prach na stáži u předního odborníka na primární sukcesi!

Karel Prach Vás zdraví z pracovny Rogera del Morala, předního odborníka v oblasti sukcese. Karel odcestoval na půlroční stáž na  University of Washington, kde bude mimo jiné zkoumat průběh sukcese na zaniklé přehradě.

< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 38 >