Na pískovně to žije!

Na pískovně Cep II, vědecké laboratoři spontánní a řízené sukcese, se opět natáčelo. A to krátký film o úspěšném týmu Kláry Řehounkové, který před dvěma lety vyhrál mezinárodní soutěž Quarry Life Award. Film je o tom, jak se dále vyvíjí vítězný projekt a jak se daří návrh přírodě blízké obnovy realizovat na opuštěné části pískovny. V úterý 10. 12. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže, kde byl film o naší práci promítán. Karel Prach působil jako národní porotce a posuzoval kvalitu projektů, zapojených do soutěže u nás. Více o soutěži a letošních úspěšných projektech se můžete dočíst zde.

(Video: Českomoravský štěrk, a.s.; foto z ceremoniálu: HeidelbergCement)

Záchranné práce na pískovně Cep II

...aneb "trvalé plochy v ohrožení"

Na podzim roku 2013 jsme na pískovně Cep II založili trvalé plochy, na kterých zkoumáme sukcesi na různých substrátech (písek/jíl), s různou měrou narušení a jak bude probíhat sukcese po přenesení biomasy. Po přívalových deštích během roku 2014 a díky nestabilitě přilehlého svahu, jehož základ tvoří z velké části vytrhané kořeny, byly některé plochy zničeny. Rozhodli jsme se však bojovat "proti větru, dešti" a stavíme "protierozní val".

Abychom však nezapomínali na naše pravé poslání, mimo lopaty a pytle bereme ještě někdy do ruky i botanickou lupu! Na našich letos založených trvalých plochách při břehu jezera jsme objevili vzácnou Elatine hexandra (úpor šestimužný). V České republice patří k ustupujícím, silně ohroženým taxonům (C2t), na pohled nenápadná, ale krásná rostlina!

 

Seminář "Rostliny a houby v pískovnách: ochrana a management"

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 pořádala Calla seminář "Rostliny a houby v pískovnách: ochrana a management", na který se sjelo více než padesát účastníků z různých koutů ČR. Podívejte se na fotky.

Členové pracovní skupiny ekologie obnovy se výrazně podíleli na jeho obsahové náplni, která byla více než zajímavá. O biotopech na pískovnách přednesla krátký referát Kamila Lencová, o různých aspektech technické rekultivace Lenka Šebelíková. Největším dílem však přispěla Klára Řehounková, která účastníky seznámila s problematikou invazních rostlin na pískovnách, kam vede sukcesní vývoj a jak lze sukcesi na pískovnách usměrňovat, či řídit.

Ekologie obnovy na dosah ruky studentům

Že Přírodovědecká fakulta je opravdu přírodovědecká, dokazují kolegové z katedry botaniky i na prostoru mezi budovou B a C v kampusu university. Místo parkoviště přeměnili ruderální plácek ve sbírku biotopů, které budou sloužit jak k odpočinku, tak i ke vzdělávacím účelům. Dominantou prostoru je písečná duna, jakási napodobenina přesypů či vátých písků, které v dnešní přeměněné krajině jen těžko potkáte. Skupina ekologie obnovy, pod vedením "biomasové vedoucí" Kláry Řehounkové, bude řídit sukcesi na vzniklé duně a to klasickými metodami ekologie obnovy - přenosem biomasy, narušováním povrchu a doséváním cílových druhů.

Můžeme se těšit, kolik zajímavých druhů v příští sezóně zaznamenáme!

PS: Fotky nevypadají že jsou foceny v noci, ony jsou foceny v noci! Skupina pracuje téměř nepřetržitě :).

Členové naší skupiny na konferenci o ekologické obnově SER2014

V termínu 3. - 8. srpna se ve Finském Oulu konala 9. evropská konference o ekologické obnově na téma "Restoration, Ecosystem Services and Land Use Policy". Členové naší skupiny se této konference také aktivně zúčastnili se svými prezentacemi a postery. Speciální blok přednášek věnovaný pasivní obnově nazvaný "Passive restoration: can we let succession do the work?" zahájila Klára Řehounková svým příspěvkem na téma "Disturbance jako nástroj pro biodiverzitu - mezioborový přístup k obnově a přínos pro ochranu těžebních prostor". Mezi dalšími referujícími byl Ondřej Mudrák se svou prezentací "Co nám řekne počáteční druhové složení o budoucím vývoji ve spontánní sukcesi?" a Kamila Lencová, která prezentovala "Jak se uplatňují nepůvodní druhy během sukcese v člověkem ovlivněných stanovištích?". V dalším bloku přednášek o Resilience ecology hovořil Karel Prach na téma "Nezanedbávejte okolí při obnově narušených míst". Studentky Ludmila Vlková a Lenka Šebelíková se konference zúčastnily s postery, na kterých prezentovaly výsledky svých magisterských prací.

Cestou na konferenci si v Estonsku členové skupiny prohlédli tzv. wooded meadows, kterými je provedl Marek Sammul, a spontánně obnovenou pískovnu v Tallinnu.

 

< 1 ... 33 34 35 36 37 38 >