Aktuální číslo časopisu Veronica se věnuje problematice těžby a ekologické obnově!

Aktuální dvojčíslo časopisu Veronica je doslova "nabito" informacemi k problematice ekologie obnovy těžeben. Do obsahu můžeme nahlédnout zde. K tématu přispěli i Karel Prach a Klára a Jirka Řehounkovi. Jako malou ochutnávku přikládáme článek Kláry a Jirky online.

Těžká technika ve službách ekologie obnovy!

Od pátku se na pískovně Cep II odehrávají poměrně dramatické změny! Po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko a majitelem těžebního prostoru, firmou Českomoravský štěrk a. s., bude velký prostor po těžbě písku ponechán spontánnímu zarůstání, ale nejen to. Část plochy bude určena k bádání! Velmi šikovní páni bagristé vytváří písečné a jílovité plošky, kde bude možné zkoumat experimentální obnovu suchých trávníků.

Jak prosadit přírodě blízkou obnovu těžebního prostoru?

Jak prosadit ekologickou obnovu těžeben? Na tuto otázku hledají odpověď  Jiří a Klára Řehounkovi ve svém článku na stránkách Fóra ochrany přírody. Nahlédněte zde.

Vyšla souhrnná publikace o průběhu sukcese nejen na těžebnách!

Článek shrnující průběh sukcese na člověkem ovlivněných stanovištích je konečně online! Publikace shrnuje informace z 19-ti sukcesních sérií, popisuje směr sukcese a počty zájmových i nežádoucích druhů. Stahujte zde.

Prach, K., Řehounková, K., Lencová, K., Jírová, A., Konvalinková, P., Mudrák, O., Študent, V., Vaněček, Z., Tichý, L., Petřík, P., Šmilauer, P., Pyšek, P. (2013), Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. Applied Vegetation Science. doi: 10.1111/avsc.12064

Další etapa spontánní obnovy na Cepu II odstartována!

Při listopadové schůzce na naší "terénní laboratoři ekologie obnovy" Cep II se podařilo dohodnout, se zástupci CHKO Třeboňsko a vlastníkem pískovny Českomoravským šterkem s.r.o., další etapa obnovy pískovny. Došlo k rozumnému kompromisu, kdy na podstatné části pískovny bude využito spontánní sukcese, pouze po modelaci a mírné úpravě terénu. Lesnická rekultivace bude provedena pouze v 15-ti metrových pásech podél cesty. Svahy a plochy u břehové linie jezera zůstanou k dispozici pro vědecké účely, ale hlavně k dispozici ekologické obnově :). 

 

Pás lesnické rekultivace napravo a celá levá část ponechaná spontánní sukcesi!Spodní fotografie ukazuje pás budoucí lesnické rekultivace napravo a celá levá část bude ponechána spontánní sukcesi!

< 1 ... 31 32 33 34 35 36 >