Až se tě léto zeptá, cos dělal v zimě...

Vědecká činnost na experimentální pískovně Cep II má mnoho tváří! V těchto dnech by si nás leckdo mohl splést s veselou partičkou kopáčů výkopů. Menší sesuv půdy ze svahu nad experimentální šachovnicí (střídající se plochy písku a jílu s různým managementem) překryl jeden čtverec a zanesl odvodňovací kanál a tak bylo potřeba chopit se lopat. Kromě toho byl taky čas, některé experimentální plochy "narušit", respektive vytvořit díry pro uchycování semenáčků. Tady dobře posloužily rýče a hrábě a samozřejmě svaly a vytrvalost (na obrázcích lze vidět, že ne všichni se na pracích podílejí stejnou měrou :) ).

Entomologové se už  také činí a pokládají žluté pasti. Jirka Řehounek, hlavní cepský entomolog, se svěřil, že "díky počasí to fakt lítá" .

Díky všem kopáčům a hrabáčům (Jirka Řehounek, Tomáš Englický, Karel Prach, Klára Řehounková, Lenka Schmidtmayerová, Kamila Lencová)!!!

 

Jak nalákat studenty ke studiu ekologie obnovy...

Konkurence je veliká, ale pracovní skupina ekologie obnovy má co nabídnout! Nahlédněte do "náborového letáčku" naší pracovní skupiny, témata jsou různá, zajímavá a mnohdy "aplikovatelná"! Hlásit se mohou bakaláři, magistři i doktoranti.

Společná tisková zpráva Cally, ČM štěrku a pracovní skupiny Ekologie obnovy u novinářů uspěla!

Poslední společnou tiskovou zprávu Cally, společnosti Českomoravský štěrk a pracovní skupiny Ekologie obnovy na PřF JU, která se týká rekultivací, ochrany přírody a vědeckého výzkumu v pískovně Cep II na Třeboňsku naleznete zde. Postupně zde vzniká největší komplex ploch na pískovnách v ČR rekultivovaných s pomocí přírodě blízké obnovy. Pískovna je zároveň předmětem vědeckého výzkumu špičkové kvality.

A jak se s tiskovou zprávou vypořádali novináři Českobudějovického deníku si můžete přečíst zde.

Aktuální číslo časopisu Veronica se věnuje problematice těžby a ekologické obnově!

Aktuální dvojčíslo časopisu Veronica je doslova "nabito" informacemi k problematice ekologie obnovy těžeben. Do obsahu můžeme nahlédnout zde. K tématu přispěli i Karel Prach a Klára a Jirka Řehounkovi. Jako malou ochutnávku přikládáme článek Kláry a Jirky online.

Těžká technika ve službách ekologie obnovy!

Od pátku se na pískovně Cep II odehrávají poměrně dramatické změny! Po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko a majitelem těžebního prostoru, firmou Českomoravský štěrk a. s., bude velký prostor po těžbě písku ponechán spontánnímu zarůstání, ale nejen to. Část plochy bude určena k bádání! Velmi šikovní páni bagristé vytváří písečné a jílovité plošky, kde bude možné zkoumat experimentální obnovu suchých trávníků.

< 1 ... 33 34 35 36 37 38 >