Nový zákon EU o obnově přírody: Mýty a mylné představy

Právní pracovní skupina evropské sekce Společnosti pro ekologickou obnovu vypracovala krátký dokument, ve kterém shrnuje nejdůležitější fakta a vyvrací největší mýty ohledně nového zákona EU o obnově přírody. 

Druhově bohaté porosty na Rané

České Středohoří je jako zahrádka! Práce botanika je tu ale, mírně řečeno, docela náročná. Raná, jakožto jedno z míst, kde budeme letos stroji kartáčovat druhově bohaté porosty pro osivo, nás docela potrápila - množství druhů na plochu snímku 5x5m bylo udivujících 51! A nebyly to jen tak ledajaké druhy! Teď jsme už jen zvědaví, jak půjde sběr osiva partnerům Agrostis Trávníky, s.r.o. a ČSOP Vlašim. Není co závidět našim kolegům z Ústavu botaniky a zoologie (MUNI), kteří budou nasbíranou semennou biomasu rozebírat, aby zjistili, které druhy stroje dokáží zachytit. Dalšími partnery jsou Český svaz ochránců přírody a ZO ČSOP Bílé Karpaty.

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska.

Hippocrepis comosa – podkovka chocholatá (C1)

Kosteliska a Mnišské louky

Mnišské loukyCo mají společného? Obě lokality jsou nově založenými ptačími parky. Na obou lokalitách se bude brzy pást. A na obou lokalitách plánujeme založit ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO) monitorovací plochy pro sledování vlivu pastvy na obnovu druhově pestřejší vegetace. Netrpělivě také očekáváme, zda nám vyjde společný projekt, ve kterém bychom spolupráci s ČSO mohli dále rozšiřovat. 

Velice dekujeme našim milým průvodcům Ondřeji Ryškovi a Martinu Bacílkovi. 

KosteliskaKosteliskaKosteliska - písčinaKosteliskaMnišské louky-informační tabuleMnišské loukyMnišské louky-tůně

Terénní práce zvolna začínají

Druhý rok projektu pro rozvoj regionálních osevních směsí se rozjel a pomalu se rozjíždí i práce v terénu. Začali jsme vyznačením ploch na jedné naší donorové (tam kde se bude získávat osivo) a receptorové (tam, kde se bude osévat) ploše na Rané v Českém Středohoří. Počasí nic moc, ale žluté hlaváčky nám slunce vynahradily. V květnu zjistíme, co zde roste, v červnu, v červenci a srpu budeme kartáčovat (získávat osivo) a na podzim osejeme přilehlé pole, které pak budeme dlouhodobě sledovat.

TRAIN#ER projekt končí

Poslední týdny projektu Erasmus+ Train#ER byly velmi intenzivní, neboť jsme dokončovali jeho výsledky a výstupy. Chtěli bychom velmi poděkovat všem účastníkům dotazníkového průzkumu a exkurze Ekologická obnova: co umíme a co ještě ne. Nyní vás zveme, abyste se podívali na výsledky projektu:

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/trainer-training-needs-ecological-restoration/final-results-trainer-project-training-needs

https://chapter.ser.org/europe/2023/02/27/final-results-of-the-trainer-project-training-needs-in-ecological-restoration-er

https://chapter.ser.org/europe/trainer

V současné době zvažujeme možnost organizovat webinář a zřídit společnou databázi odborné přípravy na různých profesních úrovních v celé Evropě. Budeme vás o nich informovat.

1 2 3 4 5 6 ... 35 >