Nová kniha o ekologii mokřadů

Právě vyšla nová kniha Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Autory kapitoly, která se věnuje mokřadům v pískovnách, jsou Klára a Jiří Řehounkovi.

Ekologie obnovy na středních školách

Naše činnost zahrnuje nejen vědecké bádání, ale i popularizaci toho, co vlastně děláme. Proto jezdí zástupci naší skupiny přednášet pro studenty středních škol. Jedna taková přednáška se konala 1.2.2018 na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích. Studenti se v ní dozvěděli nejen co se skrývá pod pojmem ekologie obnovy, ale také o nečekané kráse těžební krajiny.

Přednášku můžeme uspořádat i na Vaší škole (více zde).

(Autor fotografií: RNDr. Jiří Dvořáček, Gymnázium Holice)

Vynikající hodnocení práce našeho kolegy

Minulý týden se na univerzitě v Granadě konala obhajoba disertační práce Miguela Ballesteros Jiménez, který u nás byl několik měsíců na stáži. Svou disertační práci na téma Restoration of gypsum habitats affected by quarrying: Guidance for assisted vegetation recovery obhájil s vynikajícím hodnocením. Obhajoby se zúčastnila také Klára Řehounková, která se bezprostředně podělila o své dojmy: "Obhajoba byla opravdu skvělá, nikdo z oponentů neměl žádné zásadnější připomínky a věřím, že výsledky budou mít i praktické využití". Miguelovi blahopřejeme a doufáme, že ve své zajímavé práci bude i nadále pokračovat.

Úspěch je potřeba řádně oslavit - za tímto účelem dostal Miguel od svých kolegů kytaru a od našeho pana profesora "important restoration tool" (Marrs 2016).

Marrs R. 2016: Managing soil fertility for ecological restoration. In: Kollman J. & Hermann J.-M. Best practice in restoration. The 10th European conference on ecological restoration abstract volume. Technische Universität München.

Ekologie obnovy na Dni otevřených dveří

V pátek 12.1.2017 proběhl na Přírodovědecké fakultě JU Den otevřených dveří. Naše skupina na něm prezentovala svoji činnost, která, jak můžete vidět na fotce, je velmi různorodá. Doufáme, že jsme zájemce o studium na naší fakultě zaujali a že se s některými z nich setkáme v příštích letech jako s našimi studenty.

Nový kurz Kláry Řehounkové - Urbánní ekologie

V letním semestru 2017/2018 poběží nový kurz URBÁNNÍ EKOLOGIE  KBO/146 (1 x týdně dvouhodinová přednáška), znovu bude vypsán až v roce 2020. Součástí kurzu bude exkurze s praktickou ukázkou projektů na podporu biodiverzity realizovaných v urbánní krajině (1 denní). Kurz volně navazuje na Ekologii obnovy I a II. Jejich absolvování je doporučené, ale kurz je možné si zapsat i bez něj. Tak neváhejte a zapisujte!

Témata přednášek:

(1) Úvod - vysvětlení základních pojmů, konceptů městské ekologie, vznik a specifika oboru

(2) Abiotické podmínky- klima, půda, hydrologie, problematika znečištění prostředí

(3) Biotické podmínky-charakteristiky flóry a fauny v urbánním prostředí, procesy ovlivňující biodiverzitu

(4) Biotické podmínky  - vztahy mezi člověkem a organismy v městském prostředí, nepůvodní druhy

(5) Urbánní stanoviště – struktura, mozaikovitost a fragmentace městské krajiny, zonace

(6) Průmyslové areály

(7) Silnice, železnice a ostatní liniové stavby

(8) Městská zeleň- solitérní stromy, parky, zahrady, hřbitovy, lesy

(9) Vodní toky a vodní plochy ve městech

(10) Ochrana biodiverzity ve městech

(11) Socioekonomické a estetické aspekty v územním plánování

(12) Prezentace návrhů obnovy (příprava konkrétního projektu, návrh dílčích opatření pro vybraný typ městského prostředí)