Zpátky do lavic 2023

Zpátky do lavic je název víkendu pro středoškolské učitele, který pravidelně pořádá Přírodovědecká fakulta JU. Letos jsme se programu zúčastnili také. A to v silné sestavě. Nejprve Klára pověděla učitelům, co to je urbánní ekologie a že i drobná změna v péči o zeleň může znamenat diametrální rozdíl v biodiverzitě. Na ni navázala Lenka s reklamou na náš projekt TEAM#UP a malou anketou pro učitele. Nakonec jsme si pro otrlé připravili interaktivní program na fakultní zahradě, kde měli učitelé možnost pod sněhem vidět příklady dobré praxe v městském prostředí. Doufáme, že se učitelům náš program líbil a odnesli si z něj i něco víc, než jen pytlíček regionální šumavské směsi.

#TeamUp2Restore

Osetí experimentální plochy na Rané

Včera jsme spolu s našimi partnery, Agrostis Trávníky a Českým svazem ochránců přírody, oseli další experimentální pole regionální směsí, tentokrát těsně pod kopcem Raná, rájem paraglidistů a syslů. Směs, kterou jsme používali, byla kartáčována buďto přímo na kopci Raná, nebo nedaleko na louce na vrchu Milá. Když se vše podaří, do pár let bude na Rané kavylová step o půl hektaru větší a sysli i paraglidisté budou mít větší plochu k životu.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství a Norských fondů.

Webové stránky projektu TEAM#UP

S radostí oznamujeme, že webové stránky projektu TEAM#UP byly spuštěny. Na www.teamup2restore.eu najdete aktuality o projektu, platformu s výukovými materiály v národních jazycích projektových partnerů a v angličtině, události a workshopy a mnoho dalšího.

Cílem projektu TEAM#UP je rozšířit znalosti v oblasti ekologické obnovy do odborného vzdělávání. Díky spolupráci mezi odbornými školami, univerzitami a výzkumnými institucemi a partnery z různých sektorů vzniknou veřejně přístupné výukové materiály na téma ekologické obnovy.

#TeamUp2Restore

TEAM#UP: Setkání českých partnerů

Ve středu 11.10. jsme na PřF JU v Českých Budějovicích hostili setkání českých partnerů projektu TEAM#UP. Díky hojné účasti zástupců Vyšší odborné a Střední zemědělské školy Benešov a on-line účasti Kateřiny Urbánkové, zástupkyně PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, jsme mohli detailněji probrat další postup prací a obsah výukových materiálů, které v rámci projektu vzniknou. Účastníci setkání měli také možnost prohlédnout si fakultní zahradu PřF JU, která slouží jako demonstrační místo a příklad využití přírodě blízké obnovy ve městě. Věříme, že schůzka byla přínosná a těšíme se na další setkání, tentokrát v Benešově.

#TeamUp2Restore

Konference SER 2023 se účastní i naše skupina

V těchto dnech se v australském Darwinu koná světová Konference o ekologické obnově. Naše pracovní skupina na ní má silné zastoupení. Klára s Karlem prezentovali obecnější příspěvky o faktorech, které v globálním měřítku ovlivňují spontánní sukcesi (Karel) a možnostech a limitacíhch využití spontánní sukcese v evropských těžebnách (Klára). Anička pak během poster session představila právě vznikající katalog sukcesních sérií SUCCESS a Kamča účastníky konference seznámila s výsledky našeho projektu o produkci regionální semenné biomasy. Všem účastníkům přejeme příjemný zbytek konference.

1 2 3 4 5 6 ... 36 >