Konference SER 2023 se účastní i naše skupina

V těchto dnech se v australském Darwinu koná světová Konference o ekologické obnově. Naše pracovní skupina na ní má silné zastoupení. Klára s Karlem prezentovali obecnější příspěvky o faktorech, které v globálním měřítku ovlivňují spontánní sukcesi (Karel) a možnostech a limitacíhch využití spontánní sukcese v evropských těžebnách (Klára). Anička pak během poster session představila právě vznikající katalog sukcesních sérií SUCCESS a Kamča účastníky konference seznámila s výsledky našeho projektu o produkci regionální semenné biomasy. Všem účastníkům přejeme příjemný zbytek konference.

Seminář "Jak založit květnatý trávník"

Včera, 4.9., proběhl na PřF JU seminář "Jak založit květnatý trávník". Podle počtu účastníků soudíme, že toto téma je zajímavé. Odpoledne proběhla i praktická ukázka kartáčovacích strojů používaných pro sběr semen (či lépe řečeno semenné biomasy) rostlinných druhů.

Děkujeme organizaci Calla-Sdružení pro záchranu prostředí za uspořádání semináře a Jiřímu Řehounkovi za poskytnutí fotek.

TEAM#UP: Nový projekt na začlenění ekologie obnovy do odborné výuky

Pomalu rozjíždíme náš nový projekt TEAM#UP. Na konci června jsme se seznámili s našimi projektovými partnery z České republiky, Německa, Norska a Španělska. A nyní nás čeká intenzivní práce na výukových materiálech, které budou za rok připraveny k pilotnímu začlenění do výuky. Velmi se těšíme na spolupráci s českými partnery projektu, kterými jsou Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131 a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Tento projekt je financován Evropskou unií.

Foto © Vera Grünhage

Pořádáme seminář "Jak založit květnatý trávník"

4.září spolupořádáme odborný seminář o květnatých trávnících. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi zakládání květnatých trávníků a získávání vhodného osiva pro tyto účely. Součástí semináře bude také praktická ukázka stroje na kartáčování osiva. Zájemci se mohou přihlašovat do 31. 7. 2023 na e-mail evavodickova4@seznam.cz.

Pracujeme na doplnění Evropské databáze sukcesních sérií

Počínající sukcese na uhelné výsypce po úpravách terénu.Rozšíření naší databáze sukcesních sérií na evropské měřítko (EDaSS) úspěšně pokračuje. Po Islandských lávových proudech jsme zdokumentovali i dvě sukcesní série ve Walesu - vápencové lomy a uhelné výsypky. Od úplných začátků sukcese až po pokročilá stádia.

Velmi stará sukcesní stádia uhelných výsypek (Canada Tips), již začleněná do krajiny a s krásnými vřesovišti.Odstřel v aktivním vápencovém lomu Penderin.

1 2 3 4 5 6 ... 36 >