Váté písky na jižní Moravě opět úspěšně osnímkovány!

 V červnu je čas snímkovat trvalé plochy na "Moravské Sahaře" - tedy NPP Váté písky. Od roku 2012 tu sledujeme, jak běží sukcese na plochách, kde Ivana Jongepierová zajistila stržení svrchní vrstvy půdy i s vegetačním krytem expanzní trávy třtiny křovištní. Výsledky jsou úžasné! Většina cílových a ohrožených druhů tato nově otevřená místa ihned kolonizovala a lokality se i po pěti letech drží stále poměrně otevřené a nezarůstají. Podařilo se tak vytvořit unikátní velkoplošná refugia pro psamofytní druhy, jež by jen těžko v silně agrární krajině jižní Moravy uspěly. Kromě Vátých písků máme založené i trvalé plochy v nedaleké Bzenecké doubravě, která před 5 lety hořela a po domluvě s lesní správou, byla malá část ponechaná sukcesi a ke sledování dalšího vývoje spáleniště bez zásahů.

Za pomoc v terénu, pohostinnost a morální podporu děkujeme Ivaně a Karlovi Fajmonovi za pomoc v terénu a za fotky :)...

 

Ovečky už jsou zase na ostrůvku...jako doma!

Ve středu 17. května jsme opět převezli pomocí nákladní plošiny a remorkéru ovečky na ostrov na pískovně Cep II. Ovečky se i letos pokusí spást experimentální plochy na obnovu psamofytních tráníků, které začal nebezpečně zarůstat štírovník růžkatý. Naše výkonné "managementové nástroje" opět patří kolegyni Alče Bartošové, která s nimi stráví i celou jejich "dovolenou" na pískovně a bude je hlídat. Je to již po třetí, kdy necháváme ostrov a experimentální plochy spásat a již po třetí tedy Alče a ovečkám děkujeme! Dovolená na písku ovečkám i Alče končí v pondělí, tedy po 6-ti dnech pasení.

Jednodenní exkurze k ekologické obnově v roce 2017

V pondělí 24.4.2017 proběhla jednodenní exkurze ke kurzu Ekologická obnova pod vedením Kláry Řehounkové. Studenti měli možnost detailně si projít a prozkoumat náš oblíbený kyselý lom Kosov u Jihlavy. Od nejstarších částí, kde je již velmi pěkný, bohatý porost dřevin s vtroušenými lesními druhy bylin, po narušovaná, nezarůstající plata, etáže a mělké vodní plochy. 

Další zastávkou na trase bylo průmyslově těženné rašeliniště Branná. Pro zlepšení nalády lehce depresivních studentů po tomto zážitku, Klára dobře zařadila i exkurzi na krásné, byť dříve borkované, rašeliniště Červené blato. Jarní aspekt rašeliniště dal vyniknout zejména rozsáhlým porostům ohroženého rojovníku bahenního (Rhododendron palustre) v blatkovém boru, vzniklém v nejstarších částech rašeliniště.

 

Další exkurze k tomuto kurzu, tentokrát dvoudenní, se uskuteční 18.-19.5. a podíváme se mimojiné do Brna (Pozemkový spolek Hády).

 

Zelená středa v galerii Měsíc ve dne, tentokrát na téma městské ekologie!

Spřátelená nezisková organizace Calla Vás zve na besedu na zajímavé téma "Chceme motýly v Českých Budějovicích". Část podvečera se bude týkat i témata květnatých pásů, jež jsme na podzim loňského roku založili v areálu Biologického centra a městského parku Stromovka. O založených květnatých pásech a zkušenostech ze zahraničí bude mluvit Lenka Šebelíková. Přednáška s besedou se bude konat v galerii Měsíc ve dne, 15.3. od 18:15 hod. Více informací naleznete v pozvánce.

Karel Prach opět v USA

Karel Prach odletěl do USA, tentokrát ne na půl roku, ale pouze na měsíc. Karel byl pozván předním světovým odborníkem Prof. Lawrencem Walkerem z University of Nevada, aby spolu sepsali knihu pod názvem "Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World". Kniha bude vydána pod hlavičkou Cambridge University Press a dokončena by měla být do poloviny příštího roku.

Karel posílá foto-pozdravy, úvodní obrázek je ze Sonorské pouště a druhý z Death Valley.