Milovické safari

Na bývalém poli v Milovicích, kam jsme před 3 roky přenášeli biomasu, se od letoška pasou pratuři a koně. Zatím je pasená část jen lehce okousaná, ale už z fotek je patrné, že biomasa je nižší. Na plochách s přenesenou biomasou se začínají uplatňovat cílové druhy a postupně přibývají žádoucí druhy bylin i trav.

Přesnímkovali jsme také tzv. prachová koupaliště. Některá bohužel zničila prasata, ale povedlo se nám najít i zcela nové plochy. Terénní auta se stala vítaným zpestřením pro koně. Pojali to jako barevné bonbony a patřičně ožužlali jak auto Přírodovědecké fakulty, tak Botanického ústavu. Když došlo na okopávání vozidel, ukončil to Ondra jako správný vedoucí slovy: "No, no, no" ... a auta zůstala zachráněna.

Pasené (vlevo) a nepasené (vpravo) plochy na bývalém poli

Spolupráce s německými kolegy v rámci programu Erasmus+

Anita Kirmer a Sabine TischewČeští i němečtí studenti mají mají nově příležitost účastnit se výměnných studijních pobytů díky spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a německou Hochschule Anhalt v rámci programu Erasmus+. Na německé straně program zaštiťují naše milé kolegyně, prof. Sabine Tischew a Dr. Anita Kirmer, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Studenti zde mají možnost studovat bakalářský nebo magisterský obor Nature Conservation and Landscape Planning (Ochrana přírody a krajinné plánování). Více informací a on-line formulář naleznete zde.  

Všeliké cachtání aneb pastevní plochy v mokřadech

Vloni jsme mezi plochy, kde sledujeme vliv pastvy na vývoj vegetace, zařadili i první mokřadní plochy, které se postupně rozrůstají. Baroch je nová mokřadní lokalita, kde se od podzimu pasou exmoorští poníci, konkrétně 11 mládenců. Na Josefovské louky jsme se vrátili po roce a kromě koní nás tam tentokrát přivítali i tři pratuři, resp. jedno zvědavé mládě a dvě maminky - jedna šťastná majitelka telete a druhá teprve nastávající maminka. K porodu během našeho pobytu nedošlo, i když jsou už všichni napnutí a čekají přírůstek každým dnem. Vody bylo letos vskutku hodně, proto jsme měly jedinečnou příležitost vyvětrat nové outfity. Jak nám to sluší, můžete posoudit sami.

Ale zpátky k vědě - na Josefovských loukách je vidět, ze zvířata dokáží snížit pokryvnost vegetace už během prvního roku a pasené a nepasené plochy jsou rozlišitelné pouhým okem. Naproti tomu na Podyjí, kde už 4 roky sledujeme pastvu suchých trávníků, se zdá, že změny na plochách už nejsou tak výrazné, jako v prvních letech.

Jarní údržba květnatých pásů

Údržba pásů v městském parku Stromovka.Po dlouhé zimě se konečně probudily i naše květnaté pásy v kampusu Jihočeské univerzity a v městském parku Stromovka. Je to také čas, kdy přichází na řadu jejich kontrola a případná údržba. Tentokrát jsme si posvítili na kopřivu, která na několika místech začala bujet víc, než bychom si přáli a také na trávy, které bylo potřeba místy posekat, aby nezačaly přerůstat žádoucí vyseté byliny. Jak tyto zásahy pásům prospějí zjistíme již brzy.

Trocha nostalgie z naší "terénní laboratoře" na pískovně Cep II

Místo pracovně zvané laguna. Před 6 lety plné vody, nyní suché a rychle zarůstající. V roce 2015 se nekoupeme, ale děláme vědu: monitoring vodních makrofyt a rostlin obnažených den v praxi!Srovnáním starších fotografií se snímky z letošního prvního výjezdu člověka ohromí rychlost sukcese. Jediné nezarostlé plochy už lze objevit pouze na místech, kde se v létě sluní koupači a na exponovaných vrcholcích našich navrstvených kopečků, které sukcesi úspěšně brzdí (pro podrobnosti najeďte myší na fotky). 

Naše kopečky - fungují a brzdí sukcesi! Ještě stále to na nich za slunného dne bzučí.Lenka na svahu, kde máme také monitorovací plochy, v pozadí s čerstvě založenou rekultivací. Nyní se rekultivací v pozadí nedá téměř projít, zarůstá ale i svah, i když pomaleji.

1 2 3 4 5 6 ... 29 >