TRAIN#ER projekt končí

Poslední týdny projektu Erasmus+ Train#ER byly velmi intenzivní, neboť jsme dokončovali jeho výsledky a výstupy. Chtěli bychom velmi poděkovat všem účastníkům dotazníkového průzkumu a exkurze Ekologická obnova: co umíme a co ještě ne. Nyní vás zveme, abyste se podívali na výsledky projektu:

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/trainer-training-needs-ecological-restoration/final-results-trainer-project-training-needs

https://chapter.ser.org/europe/2023/02/27/final-results-of-the-trainer-project-training-needs-in-ecological-restoration-er

https://chapter.ser.org/europe/trainer

V současné době zvažujeme možnost organizovat webinář a zřídit společnou databázi odborné přípravy na různých profesních úrovních v celé Evropě. Budeme vás o nich informovat.

Stanovisko k Principům a standardům obnovy těžeben (Young et al. 2022)

Bylo publikováno naše stanovisko, ve kterém jsme vyjádřili svůj názor na nedávno publikované Principy a standardy od Young et al. (2022), které poskytují mezinárodní rámec pro ekologickou obnovu těžeben. Přestože jsou užitečné, identifikovali jsme určitá omezení pro praxi, zejména v Evropě. Pro více podrobností si prosím přečtěte:

Řehounková, K., Ballesteros, M., Alday, J.G., Nunes, A., Tischew, S., Kirmer, A. and Prach, K. (2023), A comment on “International principles and standards for the ecological restoration and recovery of mine sites”—useful but limited. Restor Ecol e13872. https://doi.org/10.1111/rec.13872

Výsevy regionálních směsí semen

Podzim je ideálním časem pro výsev semen, v našem případě regionální semenné biomasy, kterou jsme v rámci našeho projektu získali kartáčováním vhodných zachovalých porostů. Založili jsme proto experimentální plochu, na kterou již bylo dříve přeneseno zelené seno. Nyní byla její část i oseta nakartáčovanou semennou biomasou. Zajímají nás rozdíly v uchycování a druhovém složení ve vztahu k době kartáčování. Terénní práce ještě nekončí!!

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska.

Mezinárodní workshop projektu TRAIN#ER

Na konci září se v Českých Budějovicích uskutečnil Knowledge Exchange Workshop - setkání partnerů projektu TRAIN#ER. Během velmi nabitých dvou dnů jsme stihli prodiskutovat stav poznání v oblasti ekologické obnovy v jednotlivých zemích, zrekapitulovat výsledky průzkumů a navrhnout doporučení, jak by se daly vědomosti o ekologické obnově lépe rozšiřovat do škol a mezi praktiky. Kromě toho jsme účastníkům ukázali příklady ekologické obnovy v urbánním prostředí a užili si dost legrace.

Projekt TRAIN#ER je financován Evropskou unií.

Nová experimentální plocha v kampusu

Koncem září vykouklo sluníčko, na které jsme netrpělivě čekali. Bylo totiž potřeba ještě osnímkovat fakultní zahradu, ale hlavně zjistit, jak si vede výsev "šumavské regionální směsi" nedaleko budovy C v kampusu PřF JU. Na místě, kde kvůli stavebním pracím zůstala holá půda, jsme letos na jaře založili experimentální květnatou louku dvěma metodami: výsev směsi semen a pomocí výdrolků ze sena. Druhá zmíněná metoda je tradiční způsob, který se dříve běžně používal a spočívá v tom, že se po zimě vymete stodola, kde se skladovalo seno. A právě tento zbytkový materiál je bohatý na vypadaná semínka všech možných druhů. Zatím se zdá, že výsev semínek vyhrává na plné čáře, na ploše již kvetly kopretiny, chrpy i silenky. Ale až příští sezóna plně ukáže sílu obou metod.

1 2 3 4 5 6 ... 34 >