Výborná obhajoba našeho studenta

Náš student, Michal Slaba, včera obhájil svou bakalářskou práci na téma Využití mapování biotopů pro stanovení ochranářského potenciálu těžeben: vegetační pohled s hodnocením výborně. Ve své práci Michal zjistil, že je možné vytipovat potenciálně cennou těžebnu pouze na základě znalosti kvality biotopů do 1 kilometru v jejím okolí. Důležitější než rozloha cenných biotopů se pak ukázala jejich vzdálenost od okraje těžebny. Pro použití v praxi však Michal doporučuje, aby tato informace, získaná čistě z mapových podkladů, byla ještě ověřena terénním šetřením.

Michalova práce by mohla být užitečným podkladem např. pro tvorbu plánů obnovy těžených území. Proto doufáme, že se ji brzy podaří přenést do praxe!

Kvetou už i květnaté pásy ve Stromovce!

Květnaté pásy v městském parku Stromovka, které byly založeny na podzim roku 2016 a na jaře roku 2017 ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, už začínají rozkvétat. Návštěvníci parku tak budou mít možnost vidět širokou škálu barev vysetých rostlin, které budou lákat motýly a další bezobratlé živočichy - například vosy a včely. Směsi semen jsou sestaveny z původních lučních druhů a jsou ušity na míru vlhkostním podmínkám v parku. I přesto však můžeme vidět, že každý pás vypadá jinak - a je to vlastně dobře, různorodost k přírodě patří!
Už teď se těšíme na sezónu, až zjistíme, kolik druhů rostlin na pásech roste a kolik druhů motýlů a včel z nich má užitek.

Květnaté pásy v kampusu už kvetou!

Květnaté pásy v kampusu přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR začínají kvést a my máme obrovskou radost z toho, jak vypadají. Kromě spousty kopretin kvete například i smolnička obecná, šalvěj luční nebo rýt žlutý. Překvapilo nás, že letošní jaro nehýřilo záplavou modrých květů chrp. I přesto si ale troufáme říct, že pásy jsou letos hezké a jsme zvědaví, kolik druhů rostlin a kolik zajímavých druhů motýlů a včel při letošních průzkumech najdeme. Proto prosíme - netrhat.

Pásy v parku Stromovka se zdají být oproti pásům v kampusu lehce opožděné, ale i tam to vypadá nadějně!

(Foto: J. Řehounek a L. Šebelíková)

Pískovny se probudily do suchého jara

O tom, co všechno musí NNO Calla na jaře udělat pro ocharnu přírodovědně cenných pískoven, si můžete přečíst v jejich tiskové zpávě.

Autorem fotografií je Jiří Řehounek.

Obnova těžebny kaolinu ve Španělsku

Klára Řehounková zastupovala SER Europe v rámci akce expertního panelu organizované TECMINE ve Valencii. Měla přednášku o zkušenostech s pasivním a aktivním přístupem k obnově lokalit po těžbě. LIFE projekt TECMINE se zabývá finančně efektivní obnovou těžebny kaolinu ve středomořské lesní oblasti s využitím inovativních technik.

Ve středomořských oblastech je obnova míst po těžbě obecně poměrně náročná. Těžebna TECMINE se navíc nachází ve vysoce erodované oblasti v nadmořské výšce přibližně 1 000 m. Impozantní plán na její obnovu zahrnuje různé metody, které mají za cíl zmírnit erozi, stabilizovat strmé svahy a vytvořit mozaiku lesů a krátkostébelných trávníků.

První den konání akce se uskutečnila terénní část v rámci skupiny odborníků z různých oborů jako je botanika, geologie a geomorfologie, ekologické inženýrství, ekologie obnovy, hydrologie nebo společenské vědy. Druhý den byly v několika prezentacích shrnuty zkušenosti s obnovou těžeben v evropských zemích z různých úhlů pohledu. Poskytly tak návrhy pro hledání optimálního plánu obnovy prostřednictvím diskuse zaměřené na konkrétní alternativy.

Opravdu úžasný příklad multidisciplinární a komplexní obnovy - hodně štěstí TECMINE!

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 23 >