Nová keška pro ochranu přírody

Již několik let umisťují naši kolegové tzv. kešky do jihočeských pískoven, aby díky sešlapu podpořili vzácné druhy rostlin a živočichů vázané na otevřené písčité plochy. Letos byla založena nová keška v pískovně Hroznějovice. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Tak neváhejte a vyražte podpořit ochranu přírody!

Žhavá novinka - účast naší skupiny na konferenci SER Europe

Tři členové naší restaurační skupiny prezentovali výsledky našeho výzkumu na evropské konferenci Společnosti pro ekologickou obnovu v Reykjaviku (Island) ve dnech 9-13 září. Klára Řehounková mluvila o využití spontánní sukcese při obnově psamofytních trávníků. Anna Müllerová se zaměřila na sukcesi vodní a mokřadní vegetace. Karel Prach pak shrnul úspěšnost pasivní obnovy napříč Evropou. Konference se zúčastnili také dva externí členové naší restaurační skupiny. Ivana Jongepierová poukázala na problémy spojené s využíváním regionálních směsí semen a Ondřej Mudrák prezentoval metodu na určení úspěšných druhů rostlin s vysokým kolonizačním potenciálem na základě jejich vlastností. Během konferenční exkurze měli všichni možnost vidět některé zajímavé restaurační projekty.

Květnaté pásy opět ve středu zájmu

Květnaté pásy v univerzitním kampusu a v městkém parku Stromovka stále kvetou a lákají tak nejen pozornost kolemjdoucích, ale také značné množství hmyzu. Více si o pásech můžete přečíst v tiskové zprávě, kterou vydala Pracovní skupina ekologie obnovy a Calla.

Svůj názor na květnaté pásy můžete vyjádřit v anketě od Budějcké drbny.

Sledování vlivu pastvy divokých koní

Minulý týden jsme společně s externím členem naší skupiny, Lubošem Tichým, založili trvalé plochy pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci už na lokality dorazili a nám nezbývá než čekat, jak se s vegetací popasují.

(Foto: Luboš Tichý)

Ovečky se opět pásly na Ostrůvku

Letos se už počtvrté pásly ovečky naší kolegyně Alči Bartošové na Ostrůvku na Cepu II. Jako obvykle měly za úkol spást co nejvíce štírovníku růžkatého a třtiny křovištní, které se na experimentálních plochách na obnovu suchých trávníků začaly nebezpečně rozrůstat. Ovečky strávily na ostrůvku necelých 6 dní - od středy 23. května do pondělí 28. května. A že se ovečky opravdu činily, se můžete přesvědčit na poslední fotografii. Alče a ovečkám znovu děkujeme!

Děkujeme také všem pomocníkům! Za poskytnutí fotek děkujeme Janu Řehounkovi a Aničce Kostohryzové.

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 >