Výsevy regionálních směsí semen

Podzim je ideálním časem pro výsev semen, v našem případě regionální semenné biomasy, kterou jsme v rámci našeho projektu získali kartáčováním vhodných zachovalých porostů. Založili jsme proto experimentální plochu, na kterou již bylo dříve přeneseno zelené seno. Nyní byla její část i oseta nakartáčovanou semennou biomasou. Zajímají nás rozdíly v uchycování a druhovém složení ve vztahu k době kartáčování. Terénní práce ještě nekončí!!

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska.

Mezinárodní workshop projektu TRAIN#ER

Na konci září se v Českých Budějovicích uskutečnil Knowledge Exchange Workshop - setkání partnerů projektu TRAIN#ER. Během velmi nabitých dvou dnů jsme stihli prodiskutovat stav poznání v oblasti ekologické obnovy v jednotlivých zemích, zrekapitulovat výsledky průzkumů a navrhnout doporučení, jak by se daly vědomosti o ekologické obnově lépe rozšiřovat do škol a mezi praktiky. Kromě toho jsme účastníkům ukázali příklady ekologické obnovy v urbánním prostředí a užili si dost legrace.

Projekt TRAIN#ER je financován Evropskou unií.

Nová experimentální plocha v kampusu

Koncem září vykouklo sluníčko, na které jsme netrpělivě čekali. Bylo totiž potřeba ještě osnímkovat fakultní zahradu, ale hlavně zjistit, jak si vede výsev "šumavské regionální směsi" nedaleko budovy C v kampusu PřF JU. Na místě, kde kvůli stavebním pracím zůstala holá půda, jsme letos na jaře založili experimentální květnatou louku dvěma metodami: výsev směsi semen a pomocí výdrolků ze sena. Druhá zmíněná metoda je tradiční způsob, který se dříve běžně používal a spočívá v tom, že se po zimě vymete stodola, kde se skladovalo seno. A právě tento zbytkový materiál je bohatý na vypadaná semínka všech možných druhů. Zatím se zdá, že výsev semínek vyhrává na plné čáře, na ploše již kvetly kopretiny, chrpy i silenky. Ale až příští sezóna plně ukáže sílu obou metod.

Regionální směsi osiv - velké téma

Tématem regionálních směsí se poslední dobou intenzivně zabýváme díky norskému projektu "Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů". V rámci něj testujeme různé stroje na kartáčování donorových porostů. Ale nejsme jediní, kdo se tímto tématem zabývá. Například v Praze letos testují svůj vlastnoručně vyrobený kartáčovací stroj. Domluvili jsme tedy na další rok spolupráci a budeme porovnávat všechny tyto stroje na několika pražských lokalitách, např. na loukách v Prokopském údolí, či na Hrnčířských loukách.

Tento projekt byl podpořen z Fondů EHP a Norska.

V hlavní roli květnaté pásy ve Stromovce

Letos jsou květnaté pásy v městském parku Stromovka v Českých Budějovicích ve skvělé kondici. Krásné jsou všechny a každý je jiný. Ono se řekne: "je to jenom mrkev...", ale jak dokáže být estetický takový porost v posečeném parku, můžete posoudit sami z fotek.

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 38 >