Sledování vlivu pastvy divokých koní

Minulý týden jsme společně s externím členem naší skupiny, Lubošem Tichým, založili trvalé plochy pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci už na lokality dorazili a nám nezbývá než čekat, jak se s vegetací popasují.

(Foto: Luboš Tichý)

Ovečky se opět pásly na Ostrůvku

Letos se už počtvrté pásly ovečky naší kolegyně Alči Bartošové na Ostrůvku na Cepu II. Jako obvykle měly za úkol spást co nejvíce štírovníku růžkatého a třtiny křovištní, které se na experimentálních plochách na obnovu suchých trávníků začaly nebezpečně rozrůstat. Ovečky strávily na ostrůvku necelých 6 dní - od středy 23. května do pondělí 28. května. A že se ovečky opravdu činily, se můžete přesvědčit na poslední fotografii. Alče a ovečkám znovu děkujeme!

Děkujeme také všem pomocníkům! Za poskytnutí fotek děkujeme Janu Řehounkovi a Aničce Kostohryzové.

Výborná obhajoba našeho studenta

Náš student, Michal Slaba, včera obhájil svou bakalářskou práci na téma Využití mapování biotopů pro stanovení ochranářského potenciálu těžeben: vegetační pohled s hodnocením výborně. Ve své práci Michal zjistil, že je možné vytipovat potenciálně cennou těžebnu pouze na základě znalosti kvality biotopů do 1 kilometru v jejím okolí. Důležitější než rozloha cenných biotopů se pak ukázala jejich vzdálenost od okraje těžebny. Pro použití v praxi však Michal doporučuje, aby tato informace, získaná čistě z mapových podkladů, byla ještě ověřena terénním šetřením.

Michalova práce by mohla být užitečným podkladem např. pro tvorbu plánů obnovy těžených území. Proto doufáme, že se ji brzy podaří přenést do praxe!

Kvetou už i květnaté pásy ve Stromovce!

Květnaté pásy v městském parku Stromovka, které byly založeny na podzim roku 2016 a na jaře roku 2017 ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, už začínají rozkvétat. Návštěvníci parku tak budou mít možnost vidět širokou škálu barev vysetých rostlin, které budou lákat motýly a další bezobratlé živočichy - například vosy a včely. Směsi semen jsou sestaveny z původních lučních druhů a jsou ušity na míru vlhkostním podmínkám v parku. I přesto však můžeme vidět, že každý pás vypadá jinak - a je to vlastně dobře, různorodost k přírodě patří!
Už teď se těšíme na sezónu, až zjistíme, kolik druhů rostlin na pásech roste a kolik druhů motýlů a včel z nich má užitek.

Květnaté pásy v kampusu už kvetou!

Květnaté pásy v kampusu přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR začínají kvést a my máme obrovskou radost z toho, jak vypadají. Kromě spousty kopretin kvete například i smolnička obecná, šalvěj luční nebo rýt žlutý. Překvapilo nás, že letošní jaro nehýřilo záplavou modrých květů chrp. I přesto si ale troufáme říct, že pásy jsou letos hezké a jsme zvědaví, kolik druhů rostlin a kolik zajímavých druhů motýlů a včel při letošních průzkumech najdeme. Proto prosíme - netrhat.

Pásy v parku Stromovka se zdají být oproti pásům v kampusu lehce opožděné, ale i tam to vypadá nadějně!

(Foto: J. Řehounek a L. Šebelíková)

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 23 >