Druhý díl publikace Ekologická obnova v České republice

Jako čerstvá novinka právě vyšel druhý díl publikace Ekologická obnova v České republice. Tato nová publikace shromažďuje výsledky 33 případových studií. Mezi 80 autory se na zpracování sborníku významně podíleli i členové naší restaurační skupiny.

Publikace Ekologická obnova v České republice II je ke stažení na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
V tištěné podobě ji lze objednat emailem na knihovna@nature.cz, cena je 280 Kč.

Nová keška pro ochranu přírody

Již několik let umisťují naši kolegové tzv. kešky do jihočeských pískoven, aby díky sešlapu podpořili vzácné druhy rostlin a živočichů vázané na otevřené písčité plochy. Letos byla založena nová keška v pískovně Hroznějovice. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Tak neváhejte a vyražte podpořit ochranu přírody!

Žhavá novinka - účast naší skupiny na konferenci SER Europe

Tři členové naší restaurační skupiny prezentovali výsledky našeho výzkumu na evropské konferenci Společnosti pro ekologickou obnovu v Reykjaviku (Island) ve dnech 9-13 září. Klára Řehounková mluvila o využití spontánní sukcese při obnově psamofytních trávníků. Anna Müllerová se zaměřila na sukcesi vodní a mokřadní vegetace. Karel Prach pak shrnul úspěšnost pasivní obnovy napříč Evropou. Konference se zúčastnili také dva externí členové naší restaurační skupiny. Ivana Jongepierová poukázala na problémy spojené s využíváním regionálních směsí semen a Ondřej Mudrák prezentoval metodu na určení úspěšných druhů rostlin s vysokým kolonizačním potenciálem na základě jejich vlastností. Během konferenční exkurze měli všichni možnost vidět některé zajímavé restaurační projekty.

Květnaté pásy opět ve středu zájmu

Květnaté pásy v univerzitním kampusu a v městkém parku Stromovka stále kvetou a lákají tak nejen pozornost kolemjdoucích, ale také značné množství hmyzu. Více si o pásech můžete přečíst v tiskové zprávě, kterou vydala Pracovní skupina ekologie obnovy a Calla.

Svůj názor na květnaté pásy můžete vyjádřit v anketě od Budějcké drbny.

Sledování vlivu pastvy divokých koní

Minulý týden jsme společně s externím členem naší skupiny, Lubošem Tichým, založili trvalé plochy pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci už na lokality dorazili a nám nezbývá než čekat, jak se s vegetací popasují.

(Foto: Luboš Tichý)

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 >