Obrovský úspěch našeho kolegy v mezinárodní soutěži

Náš kolega a spolupracovník Luboš Tichý se svým týmem vyhrál mezinárodní kolo soutěže Qaurry Life Award v konkurenci dalších více než 110 zúčastněných projektů. My celému týmu moc blahopřejeme!

Jejich projekt zkoumal sezónní aktivitu včel medonosných ve vztahu k biodiverzitě vybraných lomů.

Foto: Michael Rademacher

Ekologie obnovy na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Již několikátým rokem mají studenti Fakulty životního prostředí ČZU v Praze možnost účatsnit se kurzu Rekultivace (a Land Reclamation v anglické mutaci), který garantuje naše kolegyně Markéta Hendrychová. A již několikátým rokem jsou na kurz zváni i členové naší skupiny, aby studentům pověděli něco o ekologické obnově na těžebnách. Letos pozvání přijala Lenka Šebelíková, která mluvila o ekologické obnově, managementu a výzkumu na pískovnách. O dva týdny později pak Karel Prach přednášel o ekologické obnově a ekologii obnovy v širším kontextu. My doufáme, že pro studenty byly naše přednášky užitečné a těšíme se na další shledání v příštím roce.

Květnaté pásy - zkušenosti z Německa

Minulý týden se na naší katedře uskutečnila zajímavá přednáška naší milé kolegyně Anity Kirmer z Hochschule Anhalt na téma Zakládání druhově bohatých květnatých pásů. Anita mluvila nejen o tom, jak pásy prakticky založit a vybrat správné složení semínkových směsí, ale i o implementaci navržených směsí do agro-envi schématy EU.

Tato přednáška byla podpořena z projetku MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity"

Seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň" pro úředníky

Klára Řehounková z naší pracovní skupiny Ekologie obnovy se spolu s několika našimi blízkými spolupracovníky zúčastnila semináře pro úředníky na téma "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který se konal 18. října v Praze. Klára přednesla příspěvky týkající se květnatých pásů ve městě a možnosti stavby vlastní písečné duny. Na závěr Klára seznámila zúčastněné úředníky o řadě příkladů dobré praxe z celého světa. Na semináři dále zazněly prezentace o trávnících a vodě ve městech od Miloně Jirků. Tématu stromů a jejich ochraně a funkcím jako vhodného prostředí pro řadu druhů hmyzu se věnovali Jiří Řehounek, Lukáš Čížek a Jiří Rom. Z následné rozsáhlé diskuze s úředníky bylo videt, že je toto téma aktuální a že úředníky velmi zajímá.

Skupina Ekologie obnovy opět součástí mezinárodní soutěže Quarry Life Award

Naše restaurační skupina zaznamenala obrovský úspěch v soutěži Quarry Life Award roce 2012, kdy se svým projektem ekologické obnovy na pískovně CEP II zvítězila v silné mezinárodní konkurenci. Quarry Life Award je vědecká a vzdělávací soutěž skupiny HeidelbergCement, která probíhá každé dva roky na národní i mezinárodní úrovni. Jejím cílem je zvýšit povědomí o biologické hodnotě těžebních míst a přispívat k jejímu dalšímu posílení. Každý rok je na obou úrovních zhodnoceno několik stovek projektů, z nichž některé jsou následně vybrány k realizaci.

A právě jako člen mezinárodní poroty působila tento rok Klára Řehounková z naší restaurační skupiny. Klára navštívila během letošní sezóny řadu těžeben po celé Evropě, mimo jiné například ve Španělsku, Polsku či Rumunsku, aby se seznámila s projekty přihlášenými do soutěže. Mezinárodní porota je tvořena osmi členy jak z řad expertů společnosti HeidelbergCement, tak vědeckými pracovníky. Po pročtení více než stovky závěrečných zpráv jsou porotci připraveni rozhodnout o letošních nejlepších projektech. Vítězové letošního ročníku soutěže Quarry life Award budou vyhlášeni a finančně podpořeni během ceremoniálu, který proběhne v prosinci v Bruselu.

Více informací na Quarry Life Award.

< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 >