Sledování pastviny v Milovicích

Slunné jarní dny jsou ideální pro výjezdy do terénu. Jeden takový výjezd naší skupiny směřoval do Milovic, kde se bude rozšiřovat pastvina divokých koní. Část budoucí pastviny je bývalé pole, které je potřeba zatravnit. Tohoto úkolu se ráda ujala naše skupina. Během výjezdu jsme proto vytipovávali lokality, odkud by se dalo na pole přenést zelené seno. Nejvíce nás uchvátila stráň u Kochánek se vzrostlými jalovci. V létě se na lokalitu vrátíme a budeme zvědaví, jestli se přenos biomasy povede a z pole se stane hezká pastvina s řadou kvetoucích bylin.

Mimo to budeme také sledovat vliv pastvy na vývoj vegetace, podobně jako na lokalitách v Podyjí, o kterých jsme už psali dříve.

Sezóna pomalu začíná...

Sezóna se pomalu blíží, a tak Karel Prach vyrazil s naší novou magisterskou studentkou Štěpánkou Šímovou na PP Pánov. Tam za asistence externí spolupracovnice naší pracovní skupiny Ivany Jongepierové založili pokusné plochy, kde bude Štěpánka sledovat vývoj pískomilné vegetace. Štěpánce přejeme vydařené terény a budeme se těšit na zajímavé výsledky její práce.

Seminář o moderních přístupech k péči o městskou zeleň v Kladně

Téma přírodě blízké péče o městskou zeleň se stává stále populárnější. V návaznosti na seminář, který proběhl v polovině roku 2016 v Českých Budějovicích, jsme byli pozváni přednést naše poznatky pro úředníky v Kladně. Zazněly příspěvky o péči o městské trávníky v podání Jirky Řehounka z NNO Calla, Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR mluvil o péči o stromy, která prospívá nejrůznějším druhům hmyzu a Lenka Šebelíková z naší skupiny se podělila o poznatky ze zakládání květnatých pásů a péče o ně. Z následné diskuze bylo zřejmé, že téma přírodě blízké péče o městskou zeleň vzbuzuje u úředníků zájem - a to nás velmi těší.

Po 10 letech se vracíme na Příbramské výsypky

Před deseti lety sledovala naše diplomantka vývoj vegetace na 4 příbramských haldách. Tento rok se její práci pokusí zopakovat naše studentka Katka Vejvodová. Proto jsme vyrazili do terénu, abychom se podívali, jak haldy v současné době vypadají a vytipovali vhodné plochy ke snímkování.

Za doprovod a spousty užitečných informací děkujeme panu Faktorovi.

První letošní výjezd do terénu

Skupina Ekologie obnovy vyrazila po zimě opět do terénu. Tentokrát jsme se jeli podívat na dvě lokality v CHKO Podyjí, Mašovickou střelnici a Havranické vřesoviště, kde se koncem dubna začnou pást exmoorští poníci. Pro nás je to jedinečná příležitost porovnat stav a vývoj vegetace extenzivně spásané poníky a vegetace, které se pastva nedotkne. Do terénu s námi vyrazili i kolegové z Brna, kteří mají s podobnými sledováními již zkušenosti, zástupce Správy CHKO Podyjí a Miloslav Jirků, který má na starosti samotné poníky. Společně jsme našli vhodné plochy pro sledování vývoje vegetace. A teď už můžou poníci přijet a začít spásat!

Obě lokality nás uchvátily záplavou květů koniklece velkokvětého a křivatce českého. A bylo dokonce vidět i zasněžené vršky Alp.

Křivatec český

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 23 >