První terénní výjezd této sezóny

Oficiální zahájení vegetační sezóny dopadlo výborně - nezasněžily jsme, ani jsme nezmrzly - tedy skoro. Včera jsme ve Žďáru nad Sázavou projednávaly, kde založíme nové monitorovací plochy na pastvu ovcí. Chystáme se snímkovat i např. přímo Zelenou horu! Město také připravuje projekt, který zahrnuje řadu změn v městské zeleni i v okolní krajině. Využívat chtějí spontánní i řízenou sukcesi - vzniknou remízky, květnaté pásy, tůně, pestré luční porosty, nové aleje. Nezbývá než držet palce, aby město vytrvalo ve správném směru a všechny aktivity vyšly.

Omlazená duna

Vloni na podzim jsme uspořádali "odpočinkovou" aktivitu pro naše katedrové kolegy, při které jsme pleli dunu. To proto, že znovu otevření písčitých ploch je nezbytné nejen kvůli podpoře žádoucí vegetace, ale zejména pro samotářské včely a vosy. A jak to duně prospělo? Leckde už jsou vidět malé růžice bělolistu nejmenšího (Filago minima) i smilu písečného (Helichrysum arenarium). Na duně ale skoro nešlo pracovat, jak všude bzučely a lezly samotářské včely - přesvědčte se ve videu.

Úspěšná obhajoba diplomové práce

Náš student Michal Slaba dnes obhájil svoji diplomovou práci a úspěšně zakončil své magisterské studium. Jeho diplomová práce na téma "Predikce druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin" navazuje na práci bakalářskou. V té se Michal zabýval vytvořením nové metody, která by umožnila vytipovat přírodovědně cennou těžebnu "od počítače" na základě mapových podkladů a informací o výskytu zachovalých biotopů v jejím okolí. V diplomce toto téma dál rozvíjí a chce zjistit, které druhy se vyskytují jak uvnitř těžeben, tak v jejich okolí, což může napomoci k získání hrubé představy o možném druhovém složení lokalit, pokud jsou ponechány spontánnímu vývoji.

Michalovi gratulujeme!

Poslední terénní práce na našem rašeliništním projektu

Poslední terénní výjezd letošního roku zahrnoval odběry podzemní vody a odečítání přeživších klíčících rostlinek klikvy na experimentálních plochách. Zima byla, ale slunce nakonec zasvítilo a rozehřálo zkřehlé prsty! Klikva na Soumarském mostě krásně vyklíčila a na obnažené rašelině přežívá dál, což je zvláštní, když je to vlastně "klimaxový" druh. Život je plný paradoxů! :-)

Na písek aneb návrat do dětství

Dominanta fakultní zahrady, písečná duna, začíná ve spodní části zarůstat ostřicí srstnatou a jinými nežádoucími druhy. Proto bylo nezbytné provést radikální zásah, vzít rýče a lopatky do ruky a pustit se do pletí. Jen tak se pro cílové pískomilné druhy znovu otevřou vhodná stanoviště. Podpořit nás přišli i naši kolegové z katedry, kterým tímto za pomoc při záchraně duny děkujeme nejen my, ale zejména cílové organismy.

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 34 >