Pískovny se probudily do suchého jara

O tom, co všechno musí NNO Calla na jaře udělat pro ocharnu přírodovědně cenných pískoven, si můžete přečíst v jejich tiskové zpávě.

Autorem fotografií je Jiří Řehounek.

Obnova těžebny kaolinu ve Španělsku

Klára Řehounková zastupovala SER Europe v rámci akce expertního panelu organizované TECMINE ve Valencii. Měla přednášku o zkušenostech s pasivním a aktivním přístupem k obnově lokalit po těžbě. LIFE projekt TECMINE se zabývá finančně efektivní obnovou těžebny kaolinu ve středomořské lesní oblasti s využitím inovativních technik.

Ve středomořských oblastech je obnova míst po těžbě obecně poměrně náročná. Těžebna TECMINE se navíc nachází ve vysoce erodované oblasti v nadmořské výšce přibližně 1 000 m. Impozantní plán na její obnovu zahrnuje různé metody, které mají za cíl zmírnit erozi, stabilizovat strmé svahy a vytvořit mozaiku lesů a krátkostébelných trávníků.

První den konání akce se uskutečnila terénní část v rámci skupiny odborníků z různých oborů jako je botanika, geologie a geomorfologie, ekologické inženýrství, ekologie obnovy, hydrologie nebo společenské vědy. Druhý den byly v několika prezentacích shrnuty zkušenosti s obnovou těžeben v evropských zemích z různých úhlů pohledu. Poskytly tak návrhy pro hledání optimálního plánu obnovy prostřednictvím diskuse zaměřené na konkrétní alternativy.

Opravdu úžasný příklad multidisciplinární a komplexní obnovy - hodně štěstí TECMINE!

Sledování pastviny v Milovicích

Slunné jarní dny jsou ideální pro výjezdy do terénu. Jeden takový výjezd naší skupiny směřoval do Milovic, kde se bude rozšiřovat pastvina divokých koní. Část budoucí pastviny je bývalé pole, které je potřeba zatravnit. Tohoto úkolu se ráda ujala naše skupina. Během výjezdu jsme proto vytipovávali lokality, odkud by se dalo na pole přenést zelené seno. Nejvíce nás uchvátila stráň u Kochánek se vzrostlými jalovci. V létě se na lokalitu vrátíme a budeme zvědaví, jestli se přenos biomasy povede a z pole se stane hezká pastvina s řadou kvetoucích bylin.

Mimo to budeme také sledovat vliv pastvy na vývoj vegetace, podobně jako na lokalitách v Podyjí, o kterých jsme už psali dříve.

Sezóna pomalu začíná...

Sezóna se pomalu blíží, a tak Karel Prach vyrazil s naší novou magisterskou studentkou Štěpánkou Šímovou na PP Pánov. Tam za asistence externí spolupracovnice naší pracovní skupiny Ivany Jongepierové založili pokusné plochy, kde bude Štěpánka sledovat vývoj pískomilné vegetace. Štěpánce přejeme vydařené terény a budeme se těšit na zajímavé výsledky její práce.

Seminář o moderních přístupech k péči o městskou zeleň v Kladně

Téma přírodě blízké péče o městskou zeleň se stává stále populárnější. V návaznosti na seminář, který proběhl v polovině roku 2016 v Českých Budějovicích, jsme byli pozváni přednést naše poznatky pro úředníky v Kladně. Zazněly příspěvky o péči o městské trávníky v podání Jirky Řehounka z NNO Calla, Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR mluvil o péči o stromy, která prospívá nejrůznějším druhům hmyzu a Lenka Šebelíková z naší skupiny se podělila o poznatky ze zakládání květnatých pásů a péče o ně. Z následné diskuze bylo zřejmé, že téma přírodě blízké péče o městskou zeleň vzbuzuje u úředníků zájem - a to nás velmi těší.

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 23 >