Úspěšná obhajoba diplomové práce

Náš student Michal Slaba dnes obhájil svoji diplomovou práci a úspěšně zakončil své magisterské studium. Jeho diplomová práce na téma "Predikce druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin" navazuje na práci bakalářskou. V té se Michal zabýval vytvořením nové metody, která by umožnila vytipovat přírodovědně cennou těžebnu "od počítače" na základě mapových podkladů a informací o výskytu zachovalých biotopů v jejím okolí. V diplomce toto téma dál rozvíjí a chce zjistit, které druhy se vyskytují jak uvnitř těžeben, tak v jejich okolí, což může napomoci k získání hrubé představy o možném druhovém složení lokalit, pokud jsou ponechány spontánnímu vývoji.

Michalovi gratulujeme!

Poslední terénní práce na našem rašeliništním projektu

Poslední terénní výjezd letošního roku zahrnoval odběry podzemní vody a odečítání přeživších klíčících rostlinek klikvy na experimentálních plochách. Zima byla, ale slunce nakonec zasvítilo a rozehřálo zkřehlé prsty! Klikva na Soumarském mostě krásně vyklíčila a na obnažené rašelině přežívá dál, což je zvláštní, když je to vlastně "klimaxový" druh. Život je plný paradoxů! :-)

Na písek aneb návrat do dětství

Dominanta fakultní zahrady, písečná duna, začíná ve spodní části zarůstat ostřicí srstnatou a jinými nežádoucími druhy. Proto bylo nezbytné provést radikální zásah, vzít rýče a lopatky do ruky a pustit se do pletí. Jen tak se pro cílové pískomilné druhy znovu otevřou vhodná stanoviště. Podpořit nás přišli i naši kolegové z katedry, kterým tímto za pomoc při záchraně duny děkujeme nejen my, ale zejména cílové organismy.

Ekologie obnovy na Týdnu se současnou biologií

Program pro středoškolské studenty letos na Týdnu se současnou biologií obohatila vycházka na fakultní zahradu a dunu s výkladem Kláry Řehounkové. "Není nad osobní zkušenost - např. pokusit se vytáhnout co nejdelší ostřici srstnatou z duny, nebo si na duně zahrabat, a být tak užitečný řadě druhů," komentovala vydařenou akci Klára. Věříme, že studentům se vycházka líbila a že se s nimi znovu setkáme při studiu na naší fakultě.

Foto: FB Akce Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity

Zakončení vegetační sezóny

Jeden z posledních terénních výjezdů letošní sezóny směřoval již tradičně na pískovnu Cep II - konkrétně na "Ostrůvek" a "Šachovnici", kde máme založené trvalé plochy pro sledování obnnovy suchých trávníků pomocí přenosu biomasy. Ostrůvek byl letos po pěti letech nepasený, a tak se třtina křovištní na některých plochách začala zase šířit. Stejně tak výrazně povyrostly dřeviny. Naproti tomu štírovník růžkatý celkem překvapivě výrazně ustoupil i bez pasení. Řada ploch, zejména těch s přenesenou biomasou z písečného přesypu, vypadá pořád velmi pěkně, a jednoznačně na nich převažují cílové druhy.

Podobně to bylo i na šachovnici, kde se zdá, že typ substrátu (jíl vs. písek) nehraje velkou roli. Důležité je, zda byla na plochu přenesena biomasa nebo ne. I malé množství biomasy dokáže velmi dobře nasměrovat sukcesi k cílovemu stavu, tedy suchým trávníkům. Pokud se ale na plochu dostane organika, sukcese začne směřovat k užívnějším porostům a výrazněji se také uplatní dřeviny.

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 33 >