Uranové výsypky do třetice

Letos jsme si do sbírky uranových výsypek přidali ještě ty poslední - z Horního Slavkova. Oproti těm jáchymovským tolik nezarůstají smrkem, ale listnáči, a ve srovnání s příbramskými zarůstají rychleji. Když na chvíli odhlédneme od jejich tragického významu v nedávné historii, výsypky už působí jako začleněné součásti tamní krajiny se zajímavým reliéfem, mnohdy ještě kopírující styl nasypávání.

Hubský peň - propad poddolované oblasti a lom současně.Určování sukcesního stáří Presslerovým nebozezem.Zhruba 50 let staré sukcesní stádium - v podrostu i ohrožené a pěkné druhy, jako je hnilák lysý, hruštička a hruštice.

Restaurování na Šumavě

... aneb další díl prázdninového seriálu Ekologie obnovy v praxi. Tentokrát jsme se byli podívat, jak probíhá revitalizace dříve těženého rašeliniště Vlčí Jámy. Díky projektu Správy NP Šumava, Life for Mires, se zde přehrazují odvodňovací kanály, zaslepují trubky a hloubí mělké zvodnělé deprese. Na tomto rašeliništi nám již třetím rokem běží i mezioborový projekt, zkoumající sukcesi různých trofických skupin - rostlin, mechů, hub a hmyzu. Po domluvě se správou NP zůstanou naše monitorovací plochy zachovány i do budoucna, a my tak budeme moci sledovat i vliv revitalizace.

 

Restaurování v Karlových Varech

Léto je v plném proudu a tak kam jinam vyrazit než do Karlových Varů. Zní to lákavě - právě zde jsou totiž těžebny, pro které nemáme sestavenou sukcesní řadu vývoje vegetace - těžebny kaolínu. Povedlo se nám osnímkovat drtivou většinu těžeben, pokochat se krásnými scenériemi a příští rok se chystáme projet i staré těžebny, které už v mapách nejsou dohledatelné. Díky dokonalým znalostem historie těžby, které nám poskytl místní průvodce, máme i přesné stáří ploch - co víc si může restaurační ekolog přát!

Třezalka rozprostřená

Milovické safari

Na bývalém poli v Milovicích, kam jsme před 3 roky přenášeli biomasu, se od letoška pasou pratuři a koně. Zatím je pasená část jen lehce okousaná, ale už z fotek je patrné, že biomasa je nižší. Na plochách s přenesenou biomasou se začínají uplatňovat cílové druhy a postupně přibývají žádoucí druhy bylin i trav.

Přesnímkovali jsme také tzv. prachová koupaliště. Některá bohužel zničila prasata, ale povedlo se nám najít i zcela nové plochy. Terénní auta se stala vítaným zpestřením pro koně. Pojali to jako barevné bonbony a patřičně ožužlali jak auto Přírodovědecké fakulty, tak Botanického ústavu. Když došlo na okopávání vozidel, ukončil to Ondra jako správný vedoucí slovy: "No, no, no" ... a auta zůstala zachráněna.

Pasené (vlevo) a nepasené (vpravo) plochy na bývalém poli

Spolupráce s německými kolegy v rámci programu Erasmus+

Anita Kirmer a Sabine TischewČeští i němečtí studenti mají mají nově příležitost účastnit se výměnných studijních pobytů díky spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a německou Hochschule Anhalt v rámci programu Erasmus+. Na německé straně program zaštiťují naše milé kolegyně, prof. Sabine Tischew a Dr. Anita Kirmer, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Studenti zde mají možnost studovat bakalářský nebo magisterský obor Nature Conservation and Landscape Planning (Ochrana přírody a krajinné plánování). Více informací a on-line formulář naleznete zde.  

< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 36 >