Český kras před vegetační sezónou

Kamenolomy v Českém krasu mají svůj půvab i mimo vegetační sezónu, a tak jsme vyrazili vytypovat vhodné experimentální plochy a založit pokus. Farwa bude v tomto dramatickém prostředí sledovat úspěšnost uchycování několika vysetých druhů v mladších i starších sukcesních stadiích. A protože experimentů není nikdy dost, založili jsme ještě jeden obdobný pokus na zatravněném poli. Co je ale nejdůležitější, všechny plochy jsou zaměřené naší zbrusu novou geodetickou GPS! Dobrodružství ovšem nekončí- příští týden nás čekají aktivní kamenolomy, kde (pevně věříme) najdeme mladá sukcesní stadia a založíme další experimentální plochy.

Vědci podporují ambiciózní evropský zákon na obnovu přírody

Evropská sekce Společnosti pro ekologickou obnovu vyzývá Evropskou komisi, aby při projednávání nového zákona o obnově a ochraně přírody vzala v potaz, rozvinula a začlenila dvanáct doporučení, díky nimž sníží evropská společnost ztráty biologické rozmanitosti a zmírní změnu klimatu. Deklaraci už podepsalo více než 1300 vědců a podpořilo 30 organizací. #Science4EUrestorenature

Z Pákistánu do Bílých Karpat

Někdy je potřeba být flexibilní - to když vlivem pandemie nemůžete dělat svou doktorandskou práci v Pákistánu a vyberete si místo toho Bílé Karpaty. A někdy je zas potřeba, aby i botanik měl sebou v terénu čelovku - to když zakládáte experiment a doséváte luční druhy do luk obnovených regionální směsí a ono se setmí. Experiment naší doktorandky Ume Farwa z Pákistánu - ať se daří!

Poslední terénní výjezdy směřují na rašeliniště

Borkovice - nově vzniklé tůněNavštívili jsme tři čerstvě revitalizovaná jihočeská rašeliniště během jednoho týdne. Borkovice, Hrdlořezy a Vlčí jámy mají mnoho společného. Všechna byla dříve průmyslově těžena a na všech v posledních měsících proběhly zásahy pro obnovu jejich vodního režimu. Blokování a zazemnění odvodňovacích kanálů, ucpání podzemních trubek a vytvoření mělkých tůní. To vše napomůže navrátit hladinu spodní vody do lepšího stavu a s vodou se, doufejme, na rašeliniště vrátí i původní rašelinná biota.

BorkoviceBorkovice - nově vzniklá tůň, makrofyta zatím žádnáHrdlořezyHrdlořezyVlčí jámyVlčí jámyVlčí jámy - místa, která byla dříve suchá a pomalu zarůstající, jsou krásně zvodnělá

Váté písky osnímkovány i letos

Výhodou dlouhodobých sledování trvalých ploch je, že detailně nahlížíte do procesu sukcese. Třeba jako na Vátých píscích u Bzence, kde sledujeme obnovu písčin. No a sukcesní vývoj, nebo lépe směnu druhů, lze sledovat i na složení pracovního týmu.

< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 38 >