Nová kniha Karla Pracha a Lawrence Walkera

Karel Prach vydal společně se svým kolegou Lawrencem R. Walkerem knihu Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World. Jedná se o ucelené shrnutí jeho dlouholetého výzkumu sukcese. Blíže Karel knihu představuje v rozhovoru pro Přírodovědeckou fakultu JU.

Květnaté pásy po druhé

Počasí nám sice příliš nepřálo, ale my si umíme užít spoustu legrace vždy a všude! Tentokrát jsme se sešli při snímkování květnatých pásů v kampusu Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR. Některé části pásů sice přerůstají trávy, ale my věříme, že vše se v dobré obrátí a že extenzivním managementem dokážeme trávy potlačit a nechat tak v plné kráse vyniknout vyseté byliny.

Za fotky děkujeme Petře J.

Geocaching slouží ochraně přírody už 5 let!

Lovci kešek přispívají k ochraně přirody v jihočeských pískovnách již pátým rokem. Jak? Tím, že si jdou ulovit svou "kešku", stráhají travní drn a vrstvu opadu a udržují tak plochy holého písku, který pak mohou osídlit pískomilné druhy rostlin i hmyzu. A skutečně to funguje!

Foto: Petra Janečková

 

Dobroudružství na pastevních plochách pokračuje

... tentokrát v Milovicích, kde máme také založené plochy pro sledování vývoje vegetace spásané velkými býložravci, a nebo ponechané bez zásahu. Při dobrodružném přejezdu pastviny Traviny nám vběhl před auto kůň.

Na bývalé pole, které je už také součástí pastviny, jsme v roce 2018 přenášeli biomasu z nedaleké suché stráně. "Letos už to začíná vypadat optimističtěji, rozhodující bude příští rok. Ale i tak už se tam objevila řada nových hezkých druhů," popisuje Anička.

Za fotky děkujeme Aničce K. a Lubošovi Tichému.

Již osmá sezóna na Vátých píscích

Začátek června jsme tradičně strávili snímkováním trvalých ploch na Vátých píscích u Bzence. Letos se jednalo již o osmou sezónu sledování průběhu obnovy pískomilné vegetace na plochách, kde byla odstraněna svrchní vrstvy půdy spolu s expanzní třtinou křovištní. Díky tomuto zásahu se na plochy navrátily vzácné pískomilné druhy rostlin.

Ambice naší skupiny však již dávno přesáhly hranice vědy - na Vojšických loukách, které obnovila Ivana Jongepierová zatravněním reginální směsí semen, jsme se pokusili o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů za největší účast botaniků při pořizování jednoho vegetačního snímku. Zatím čekáme na rozhodnutí odborné komise, zda se nám tento pokus povedl :-)

Obrovský dík za pomoc v terénu a pohostinnost patří jako již tradičně Ivaně a Karlovi.

< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 33 >