Restaurování na Šumavě

... aneb další díl prázdninového seriálu Ekologie obnovy v praxi. Tentokrát jsme se byli podívat, jak probíhá revitalizace dříve těženého rašeliniště Vlčí Jámy. Díky projektu Správy NP Šumava, Life for Mires, se zde přehrazují odvodňovací kanály, zaslepují trubky a hloubí mělké zvodnělé deprese. Na tomto rašeliništi nám již třetím rokem běží i mezioborový projekt, zkoumající sukcesi různých trofických skupin - rostlin, mechů, hub a hmyzu. Po domluvě se správou NP zůstanou naše monitorovací plochy zachovány i do budoucna, a my tak budeme moci sledovat i vliv revitalizace.

 

Restaurování v Karlových Varech

Léto je v plném proudu a tak kam jinam vyrazit než do Karlových Varů. Zní to lákavě - právě zde jsou totiž těžebny, pro které nemáme sestavenou sukcesní řadu vývoje vegetace - těžebny kaolínu. Povedlo se nám osnímkovat drtivou většinu těžeben, pokochat se krásnými scenériemi a příští rok se chystáme projet i staré těžebny, které už v mapách nejsou dohledatelné. Díky dokonalým znalostem historie těžby, které nám poskytl místní průvodce, máme i přesné stáří ploch - co víc si může restaurační ekolog přát!

Třezalka rozprostřená

Milovické safari

Na bývalém poli v Milovicích, kam jsme před 3 roky přenášeli biomasu, se od letoška pasou pratuři a koně. Zatím je pasená část jen lehce okousaná, ale už z fotek je patrné, že biomasa je nižší. Na plochách s přenesenou biomasou se začínají uplatňovat cílové druhy a postupně přibývají žádoucí druhy bylin i trav.

Přesnímkovali jsme také tzv. prachová koupaliště. Některá bohužel zničila prasata, ale povedlo se nám najít i zcela nové plochy. Terénní auta se stala vítaným zpestřením pro koně. Pojali to jako barevné bonbony a patřičně ožužlali jak auto Přírodovědecké fakulty, tak Botanického ústavu. Když došlo na okopávání vozidel, ukončil to Ondra jako správný vedoucí slovy: "No, no, no" ... a auta zůstala zachráněna.

Pasené (vlevo) a nepasené (vpravo) plochy na bývalém poli

Spolupráce s německými kolegy v rámci programu Erasmus+

Anita Kirmer a Sabine TischewČeští i němečtí studenti mají mají nově příležitost účastnit se výměnných studijních pobytů díky spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a německou Hochschule Anhalt v rámci programu Erasmus+. Na německé straně program zaštiťují naše milé kolegyně, prof. Sabine Tischew a Dr. Anita Kirmer, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Studenti zde mají možnost studovat bakalářský nebo magisterský obor Nature Conservation and Landscape Planning (Ochrana přírody a krajinné plánování). Více informací a on-line formulář naleznete zde.  

Všeliké cachtání aneb pastevní plochy v mokřadech

Vloni jsme mezi plochy, kde sledujeme vliv pastvy na vývoj vegetace, zařadili i první mokřadní plochy, které se postupně rozrůstají. Baroch je nová mokřadní lokalita, kde se od podzimu pasou exmoorští poníci, konkrétně 11 mládenců. Na Josefovské louky jsme se vrátili po roce a kromě koní nás tam tentokrát přivítali i tři pratuři, resp. jedno zvědavé mládě a dvě maminky - jedna šťastná majitelka telete a druhá teprve nastávající maminka. K porodu během našeho pobytu nedošlo, i když jsou už všichni napnutí a čekají přírůstek každým dnem. Vody bylo letos vskutku hodně, proto jsme měly jedinečnou příležitost vyvětrat nové outfity. Jak nám to sluší, můžete posoudit sami.

Ale zpátky k vědě - na Josefovských loukách je vidět, ze zvířata dokáží snížit pokryvnost vegetace už během prvního roku a pasené a nepasené plochy jsou rozlišitelné pouhým okem. Naproti tomu na Podyjí, kde už 4 roky sledujeme pastvu suchých trávníků, se zdá, že změny na plochách už nejsou tak výrazné, jako v prvních letech.

< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 36 >