30 let Přírodovědecké fakulty JU

Dnes slavila fakulta 30 let a naše skupina neváhala a zapojila se, aby ukázala, že botanika nemusí být nuda. Stánek přitáhl velkou pozornost. Každý si mohl prohlédnout nejrůznější stanoviště (od rybníka až po písčinu), zkusit si poznávačku rostlin, projít se po přírodním chodníčku bosky, odhalit rostliny podle čichu a ti nejstatečnější i ochutnat, co se dalo (dokonce i slavný durian).

Pokračování konference o ekologické obnově

Další dny konání on-line konference o ekologické obnově se neobešly bez aktivní účasti členů naší restaurační skupiny. Témata prezentací byla různorodá. Klára přednášela o obnově suchých trávníků v příspěvku "Ten-year progress in the restoration of dry grasslands on arable land using a regional seed mixture: still on the way or on the home stretch?" Kamila představila výsledky našeho rašeliništního projektu "Biodiversity restoration of formerly mined raised bogs – vegetation succession and recovery of other trophic groups". Miguel hodnotil účast nepůvodních druhů v sukcesních sériích v rámci naší databáze DaSS "Alien species in vegetation succession: participation, temporal trends and determining factors in various central European series". A Anička představila výsledky svého studia vývoje vodní a mokřadní vegetace v těžebnách v prezentaci s názvem "Spontaneous succession of aquatic and wetland vegetation in post-minig sites".

Ohlasy z konference:

Naše konferenční prostory a zejména náš konferenční oběd nás proslavily.

Karla Pracha proslavila zase jeho práce v oblasti ekologie obnovy, a tak mohl sdílet svoje zkušenosti a zážitky při setkání s dalšími vědci v rámci konferenčního programu.

Konference o ekologické obnově

Užíváme si evropskou konferenci Society for Ecological Restoration na Vile skoro jako bychom byli v Alicante. Karel Prach už má svou prezentaci za sebou, zbytek to teprve čeká. Co ale nepočká, je conference lunch a tea break.

Rozhovor s Karlem Prachem pro časopis Ochrana přírody

Zakladatel vědeckého oboru ekologie obnovy v České republice, Karel Prach, v rozhovoru shrnuje vývoj ekologické obnovy za uplynulých 30 let a její současný stav. 

Uranové výsypky do třetice

Letos jsme si do sbírky uranových výsypek přidali ještě ty poslední - z Horního Slavkova. Oproti těm jáchymovským tolik nezarůstají smrkem, ale listnáči, a ve srovnání s příbramskými zarůstají rychleji. Když na chvíli odhlédneme od jejich tragického významu v nedávné historii, výsypky už působí jako začleněné součásti tamní krajiny se zajímavým reliéfem, mnohdy ještě kopírující styl nasypávání.

Hubský peň - propad poddolované oblasti a lom současně.Určování sukcesního stáří Presslerovým nebozezem.Zhruba 50 let staré sukcesní stádium - v podrostu i ohrožené a pěkné druhy, jako je hnilák lysý, hruštička a hruštice.

< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 38 >