Ovečky opět na Ostrůvku v pískovně

V letošním květnu se už popáté pásly ovečky naší kolegyně Alči Bartošové na Ostrůvku na pískovně Cep II. Jako obvykle měly za úkol spást co nejvíce nežádoucích druhů rostlin - tedy štírovníku růžkatého a třtiny křovištní, které se stále na experimentálních plochách na obnovu suchých trávníků nebezpečně rozrůstají. Ovečky strávily na ostrůvku celý týden - od středy 22. května do středy 29. května.

Ovečky se i letos velmi činily a přispěly tak k lepší obnově suchých trávníků na písčinách. Alče a ovečkám znovu děkujeme!

Děkujeme také všem pomocníkům! Za poskytnutí fotek děkujeme Jirkovi Řehounkovi a Miguelovi Ballesterosovi.

Sledování obnovy těžených rašelinišť

Suchou nohou vpřed! Aneb přejte nám šťastné vykročení do tří následujících let, kdy se budeme mimo jiné zabývat tím, jak rychle, odkud a čím jsou kolonizována těžená rašeliniště na Šumavě! Zajímá nás všechno - od mikroskopických hub, rostliny, až po motýly. Obuv a šikovné kolegy na to máme!

 

Počasí nám stále přeje, a tak náš tým pokračuje v úspěšných výjezdech do terénu! S příchodem dubna jsme začali práce na dvou těžených a na dvou zachovalých rašeliništích na Šumavě.  Podařilo se nám vytyčit téměř všechny trvalé plochy a umístit sondy na měření hladiny podzemní vody.

 

 

Sezóna začíná – Sledování pastvy v Milovicích

Slunné jarní dny přímo lákají do přírody, a tak i nám se pomálu rozbíhají výjezdy do terénu. První takový výjezd naší skupiny směřoval znovu do Milovic, kde budeme na experimentálních plochách sledovat vliv pastvy velkých herbivorů na obnovu suchých trávníků na bývalém poli. Experiment byl založen v loňském létě a nyní bylo zapotřebí zkontrolovat stav vytyčených ploch, které budeme v červnu snímkovat.


Během výjezdu jsme také vytipovávali lokality, na kterých došlo k přirozeným požárům, a budeme sledovat sukcesní změny na těchto plochách. Dále plánujeme studovat sukcesi na takzvaných prachových koupalištích, které na pastvinách zůstávají po divokých koních a zubrech.

 

 

 

Seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň" pro úředníky, tentokrát v Pardubicích

Klára Řehounková z naší skupiny Ekologie obnovy se spolu s několika našimi blízkými spolupracovníky zúčastnila 28. února semináře na téma Přírodě blízká péče o městskou zeleň v Pardubicích. Obdobný seminář proběhl úspěšně již na podzim minulého roku v Praze


Městská krajina se stává útočištěm pro mnoho ohrožených i běžných druhů rostlin a živočichů. Proto je důležité vypořádat se s celou řadou otázek, mezi něž patří například: Jak podpořit ohrožené druhy ve městě? Jak vytvořit esteticky zajímavá stanoviště, která budou zároveň cenná pro ochranu přírody?

 

Tento seminář byl uspořádán sdružením Calla ve spolupráci s Pardubickým krajem. Klára přednesla příspěvky na téma květnatých pásů ve městě a možnosti stavby vlastní písečné duny. Na závěr seznámila zúčastněné úředníky o řadě příkladů dobré praxe z celého světa. Na semináři dále zazněly prezentace o trávnících a vodě ve městech od Miloně Jirků. Tématu stromů a jejich ochraně a funkcím jako vhodného prostředí pro řadu druhů hmyzu se věnovali Jiří Řehounek, Lukáš Čížek a Jiří Rom.


Diskuze s úředníky a dalšími účastníky semináře byla velmi rozsáhlá a je vidět, že zájem o téma městské zeleně je velký a toto téma je velmi aktuální, nicméně dostatečné informace zatím chybějí.

 

Květnaté pásy – Guidelines

Jedním z výsledků naší spolupráce s našimi německými kolegy z Hochschule Anhalt v Bernburgu jsou praktické rady pro zakládání květnatých pásů v agrární krajině a městském prostředí. Dokument je ke stažení (prozatím v anglické verzi) v sekci Pro veřejnost – ke stažení.

Tato spolupráce bylo podpořena z projektu MŠMT 7AMB17DE017 "Založení druhově bohatých lemů a květnatých pásů v agrární a urbánní krajině - optimalizace metod na podporu biodiverzity".

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >