Po roce opět úspěšně osnímkovány Váté písky u Bzence!!

Jako již tradičně nastal v červnu čas opět vyrazit směr jižní Morava a osnímkovat zde trvalé plochy na "Moravské Sahaře" - tedy NPR Váté písky. Již od roku 2012 tu pracovní skupina ekologie obnovy sleduje průběh sukcese na plochách, kde se Ivaně Jongepierové podařilo zajistit stržení svrchní vrstvy půdy i s vegetačním krytem expanzní trávy třtiny křovištní.

I po sedmi letech od vytvoření ploch je většina z nich stále nezarostlá a udržuje si otevřený charakter. I nadále tak mohou sloužit jako refugia pro řadu druhů vázaných na otevřená písčitá stanoviště, která v dnešní agrární krajině jižní Moravy téměř chybí.


Kromě Vátých písků máme založené i trvalé plochy v nedaleké Bzenecké doubravě, která před 7 lety hořela a po domluvě s lesní správou, byla malá část ponechána sukcesi a ke sledování dalšího vývoje spáleniště bez zásahů.


Za pomoc v terénu, pohostinnost a morální podporu děkujeme Ivaně a Karlovi Fajmonovi.

 

Pokračujeme ve sledování vlivu pastvy divokých koní v Podyjí

Minulý týden se část naší pracovní skupiny spolu a naším externím spolupracovníkem, Lubošem Tichým, vrátila k našim trvalým plochám pro sledování vlivu pastvy divokých koní na dvou lokalitách v Podyjí - na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti. Plochy byly založeny v minulém roce a letos zde bylo již podruhé provedeno vegetační snímkování.

Zajímá nás, zda pastva napomůže obnově degradovaných porostů zpět na suché trávníky a omezí šíření keřů. Koníci se na obou lokalitách velmi činí a zdá se, že jejich přítomnost značně omezuje přítomnost dřevin v trávnících. Na obou lokalitách již kvetla celá řada zajímavých a žádoucích druhů
(Foto: Anička Kostohryzová)

 

Ovečky opět na Ostrůvku v pískovně

V letošním květnu se už popáté pásly ovečky naší kolegyně Alči Bartošové na Ostrůvku na pískovně Cep II. Jako obvykle měly za úkol spást co nejvíce nežádoucích druhů rostlin - tedy štírovníku růžkatého a třtiny křovištní, které se stále na experimentálních plochách na obnovu suchých trávníků nebezpečně rozrůstají. Ovečky strávily na ostrůvku celý týden - od středy 22. května do středy 29. května.

Ovečky se i letos velmi činily a přispěly tak k lepší obnově suchých trávníků na písčinách. Alče a ovečkám znovu děkujeme!

Děkujeme také všem pomocníkům! Za poskytnutí fotek děkujeme Jirkovi Řehounkovi a Miguelovi Ballesterosovi.

Sledování obnovy těžených rašelinišť

Suchou nohou vpřed! Aneb přejte nám šťastné vykročení do tří následujících let, kdy se budeme mimo jiné zabývat tím, jak rychle, odkud a čím jsou kolonizována těžená rašeliniště na Šumavě! Zajímá nás všechno - od mikroskopických hub, rostliny, až po motýly. Obuv a šikovné kolegy na to máme!

 

Počasí nám stále přeje, a tak náš tým pokračuje v úspěšných výjezdech do terénu! S příchodem dubna jsme začali práce na dvou těžených a na dvou zachovalých rašeliništích na Šumavě.  Podařilo se nám vytyčit téměř všechny trvalé plochy a umístit sondy na měření hladiny podzemní vody.

 

 

Sezóna začíná – Sledování pastvy v Milovicích

Slunné jarní dny přímo lákají do přírody, a tak i nám se pomálu rozbíhají výjezdy do terénu. První takový výjezd naší skupiny směřoval znovu do Milovic, kde budeme na experimentálních plochách sledovat vliv pastvy velkých herbivorů na obnovu suchých trávníků na bývalém poli. Experiment byl založen v loňském létě a nyní bylo zapotřebí zkontrolovat stav vytyčených ploch, které budeme v červnu snímkovat.


Během výjezdu jsme také vytipovávali lokality, na kterých došlo k přirozeným požárům, a budeme sledovat sukcesní změny na těchto plochách. Dále plánujeme studovat sukcesi na takzvaných prachových koupalištích, které na pastvinách zůstávají po divokých koních a zubrech.

 

 

 

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >