Náš student uspěl v soutěži o nejlepší studentské práce zaměřené na ochranu přírody v Jižních Čechách.

Student naší skupiny Michal  Slaba uspěl se svou bakalářkou na soutěži Jihočeská ratolest, kde v kategorii studentských prací získal třetí místo. Michal je bohužel momentálně mimo ČR a nemohl ocenění spojené s finanční odměnou převzít, tak se má alespoň na co těšit. Blahopřejeme!

 

Mezinárodní konference o ekologii obnovy v Jihoafrické republice

Za letošní mezinárodní konferencí o ekologii obnovy vyrazila naše pracovní skupina do Jihoafrické republiky do Kapského města. Naše pracovní skupina měla silné zastoupení - své postery prezentovaly Anička Müllerová a Petra Janečková. Klára Řehounková přednášela o výsledcích analýz naší databáze sukcesních sérií a Karel Prach vedl celou jednu speciální sekci. Konference se velmi vydařila a silné zážitky jsme si přivezli i z exkurzí mimo konferenční sály...posuďte sami!

 

 

Ukončení vegetační sezóny stylově - na pláži :)

Letošní vegetační sezónu jsme ukončili stylově na pláži a čeká nás teď zpracování výsledků. V terénu  nám letos opravdu hodně pomohli i naši zahraniční studenti. Na léto se k nám připojila Chiara Tofollo z Univerzity v Miláně, která se zdrží až do Vánoc a náš už téměř "zdomácnělý" post-doc Miguel Ballesteros Jiménez ze Španělska. Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomohli!

Geocaching v pískovnách

Dál pokračuje i zatím slibně se rýsující projekt na podporu otevřených stanovišť v opuštěných pískovnách, kdy "geokačeři" (tedy lovci ukrytých cachek) napomáhají sešlapem odstraňovat stařinu a drn a tím udržují obnažený substrát vhodný pro konkurenčně slabé druhy rostlin a ohrožené druhy hmyzu.

Letos jsme se s vegetačním snímkováním navrátili do několika již sledovaných pískoven u Třebče a Lžína. Zároveň jsme navštívili i nově založenou kešku v bývalé pískovně u Hroznějovic.


Neváhejte, vyrazte i vy do své pískovny a podpořte ohrožené druhy!!

Květnaté pásy v plném květu – pokračujeme v monitoringu

Vegetační sezóna je již v plném proudu a pracovní skupina ekologie obnovy má plné ruce práce se snímkováním rozličných lokalit. Od května jsme v plném nasazení a neustaneme ve svém snažení až do poloviny září.

Tento týden pokračujeme i s pomocí od italské studentky Chiary, která se přidala k naší skupině díky projektu Erasmus+, ve snímkování květnatých pásů v městském parku Stromovka a v kampusu Jihočeské univerzity. Kromě spousty kopretin kvete například i svízel bílý, rmen barvířský nebo rýt žlutý. Jsme však i zvědavi, na jaké druhy narazíme při opakovaném snímkování na konci léta.


Souběžně s botanickým průzkumem probíhá na květnatých pásech i entomologický monitoring se zaměřením na samotářské vosy a včely a motýly, kteří využívají kvetoucích rostlin v pásech jako potravy.

 

< 1 2 3 4 5 6 ... 24 >