Společná tisková zpráva Cally, ČM štěrku a pracovní skupiny Ekologie obnovy u novinářů uspěla!

Poslední společnou tiskovou zprávu Cally, společnosti Českomoravský štěrk a pracovní skupiny Ekologie obnovy na PřF JU, která se týká rekultivací, ochrany přírody a vědeckého výzkumu v pískovně Cep II na Třeboňsku naleznete zde. Postupně zde vzniká největší komplex ploch na pískovnách v ČR rekultivovaných s pomocí přírodě blízké obnovy. Pískovna je zároveň předmětem vědeckého výzkumu špičkové kvality.

A jak se s tiskovou zprávou vypořádali novináři Českobudějovického deníku si můžete přečíst zde.

Aktuální číslo časopisu Veronica se věnuje problematice těžby a ekologické obnově!

Aktuální dvojčíslo časopisu Veronica je doslova "nabito" informacemi k problematice ekologie obnovy těžeben. Do obsahu můžeme nahlédnout zde. K tématu přispěli i Karel Prach a Klára a Jirka Řehounkovi. Jako malou ochutnávku přikládáme článek Kláry a Jirky online.

Těžká technika ve službách ekologie obnovy!

Od pátku se na pískovně Cep II odehrávají poměrně dramatické změny! Po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko a majitelem těžebního prostoru, firmou Českomoravský štěrk a. s., bude velký prostor po těžbě písku ponechán spontánnímu zarůstání, ale nejen to. Část plochy bude určena k bádání! Velmi šikovní páni bagristé vytváří písečné a jílovité plošky, kde bude možné zkoumat experimentální obnovu suchých trávníků.

Jak prosadit přírodě blízkou obnovu těžebního prostoru?

Jak prosadit ekologickou obnovu těžeben? Na tuto otázku hledají odpověď  Jiří a Klára Řehounkovi ve svém článku na stránkách Fóra ochrany přírody. Nahlédněte zde.

Vyšla souhrnná publikace o průběhu sukcese nejen na těžebnách!

Článek shrnující průběh sukcese na člověkem ovlivněných stanovištích je konečně online! Publikace shrnuje informace z 19-ti sukcesních sérií, popisuje směr sukcese a počty zájmových i nežádoucích druhů. Stahujte zde.

Prach, K., Řehounková, K., Lencová, K., Jírová, A., Konvalinková, P., Mudrák, O., Študent, V., Vaněček, Z., Tichý, L., Petřík, P., Šmilauer, P., Pyšek, P. (2013), Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. Applied Vegetation Science. doi: 10.1111/avsc.12064

< 1 ... 29 30 31 32 33 34 >