Co je nového, aneb letní pohoda od Vátých písků u Bzence, přes jihočeské pískovny až po severočeské odkaliště

Ve vegetační sezoně se pořád něco děje. Na Vátých píscích u Bzence proběhlo každoroční fytocenologické snažení na trvalých plochách, které byly založeny v roce 2012. Ivana Jongepierová zařídila v některých částech NPP Váté písky stržení vrchní části ornice, aby tak nastartovala obnovu tohoto vzácného biotopu a zamezila expanzi třtiny křovištní. Podařilo se! Místo monodominantních porostů třtiny teď můžeme pozorovat monodominantní porosty paličkovce šedavého, jež patří mezi chráněné druhy a je ozdobou každé správné otevřené písečné plochy. Mimo jiné jsme snímkovali i trvalé plochy, založené po legendárním požáru Bzenecké doubravy v roce 2012. S lesníky se podařilo vyjednat, aby alespoň část ponechali spontánnímu vývoji...bohužel tato část je ale velmi malá. Na fotografiích lze vidět pro srovnání spontánní plochu a plochu lesnicky rekultivovanou (ta "zoraná" plocha s malými borovičkami).

 

Dalším velmi zajímavým projektem na údržbu otevřených ploch na pískovnách je geocaching ve službách ekologie obnovy - více si o tomto projektu můžete přečíst na stránkách ekolistu zde. Pokud rádi "keškaříte", pískovnové série najdete zde (Borovanská minisérie) a zde (pískovna Lžín, na obrázku).

 

No a o tom, že i rudní odkaliště jsou krásná, si můžete poslechnout v krátké reportáži zde. Ocení zejména letošní absolventi kurzu Ekologie obnovy II, kteří s hlavním protagonistou vstupu strávili příjemný den ve vojenském prostoru Josefov.

Ovečky odjely z ostrůvku!

Ovečky jsou po exotické dovolené na ostrově pískovny Cep II. A my máme pár rad a poučení pro příště:

 

1) Ovečka umí plavat! Plave výborně a plave ráda!

2) Štírovník růžkatý jim chutná jen v mladé, ještě zcela nenarostlé podobě.

3) Tři ovečky je i na ostrůvek málo.

4) Nic není nemožné!

 

Stáže pro studenty ekologie obnovy

Důležitou součástí studentova života je stáž! Naši studenti ekologie obnovy mají možnost strávit ji u předních odborníků....příkladem je Lenka Šebelíková, která si vybrala německý Bernburg!

Svou zahraniční doktorandskou stáž tráví Lenka na Anhaltské univerzitě aplikovaných věd u Dr. Anity Kirmer a Prof. Dr. habil. Sabine Tischew. S oběma  skupina Ekologie obnovy již řadu let spolupracuje. V průběhu svého pobytu se seznamuje například s projekty na obnovu těžebních míst, ale i degradovaných chráněných území a  druhově bohatých okrajů polí. Kromě toho má Lenka možnost navštívit některé těžebny a sbírat data pro svou disertační práci a pro článek, který by měl v budoucnu vzniknout za spolupráce kolegů z Německa a Maďarska.

Pro více informací: lenuskasch@gmail.com

Ovečky ve službách ekologie obnovy :)

Téměř nemožné se stalo skutečným a na ostrůvku na pískovně Cep II se od včerejšího večera pase malé stádečko ovcí. A když malé, tak malé - dvě zasloužilé spásačky a jedno roztomilé černé jehně! Až do neděle tu budou spásat trvalé plochy experimentu na obnovu psamofytních trávníků na pískách, které byly založeny v roce 2009. Na plochách s přenesenou biomasou se rozšířil štírovník růžkatý, který je potřeba potlačit, stejně jako silné neprostupné vrstvy lišejníků a mechů, které je zas potřeba trochu narušit. 

Převoz oveček na remorkéru proběhl hladce a ovečky vypadají s potravní nabídkou spokojeně. Na to, aby strávily na Cepu pěknou dovolenou, bude po celou dobu dohlížet Alča Bartošová, které patří velký dík za to, že se nebála a šla do toho! Stejně jako našemu oblíbenému panu remorkérníkovi, který celou dobu asistoval a hladce holky převezl na druhý břeh :).

 

Tak teď ještě aby měly ovečky pořádný apetit a všecko přesně podle naplánovaného "cik-cak" designu spásly!

 

Článek o obnově luk v časopise Vesmír

V aktuálním čísle časopisu Vesmír (č.94, květen 2015) naleznete zajímavé čtení o ekologické obnově luk. Ve stručnosti pojednává o jejich historii, minulých i současných problémech v jejich udržování a o tom, jak lze louku úspěšně a efektivně obnovit pomocí dodržení zásad ekologické obnovy i na větších plochách. Najděte si čas i při začátku vegetační sezóny a nahlédněte sem

Odkaz na stránky časopisu zde.

< 1 ... 31 32 33 34 35 ... 38 >