Stáže pro studenty ekologie obnovy

Důležitou součástí studentova života je stáž! Naši studenti ekologie obnovy mají možnost strávit ji u předních odborníků....příkladem je Lenka Šebelíková, která si vybrala německý Bernburg!

Svou zahraniční doktorandskou stáž tráví Lenka na Anhaltské univerzitě aplikovaných věd u Dr. Anity Kirmer a Prof. Dr. habil. Sabine Tischew. S oběma  skupina Ekologie obnovy již řadu let spolupracuje. V průběhu svého pobytu se seznamuje například s projekty na obnovu těžebních míst, ale i degradovaných chráněných území a  druhově bohatých okrajů polí. Kromě toho má Lenka možnost navštívit některé těžebny a sbírat data pro svou disertační práci a pro článek, který by měl v budoucnu vzniknout za spolupráce kolegů z Německa a Maďarska.

Pro více informací: lenuskasch@gmail.com

Ovečky ve službách ekologie obnovy :)

Téměř nemožné se stalo skutečným a na ostrůvku na pískovně Cep II se od včerejšího večera pase malé stádečko ovcí. A když malé, tak malé - dvě zasloužilé spásačky a jedno roztomilé černé jehně! Až do neděle tu budou spásat trvalé plochy experimentu na obnovu psamofytních trávníků na pískách, které byly založeny v roce 2009. Na plochách s přenesenou biomasou se rozšířil štírovník růžkatý, který je potřeba potlačit, stejně jako silné neprostupné vrstvy lišejníků a mechů, které je zas potřeba trochu narušit. 

Převoz oveček na remorkéru proběhl hladce a ovečky vypadají s potravní nabídkou spokojeně. Na to, aby strávily na Cepu pěknou dovolenou, bude po celou dobu dohlížet Alča Bartošová, které patří velký dík za to, že se nebála a šla do toho! Stejně jako našemu oblíbenému panu remorkérníkovi, který celou dobu asistoval a hladce holky převezl na druhý břeh :).

 

Tak teď ještě aby měly ovečky pořádný apetit a všecko přesně podle naplánovaného "cik-cak" designu spásly!

 

Článek o obnově luk v časopise Vesmír

V aktuálním čísle časopisu Vesmír (č.94, květen 2015) naleznete zajímavé čtení o ekologické obnově luk. Ve stručnosti pojednává o jejich historii, minulých i současných problémech v jejich udržování a o tom, jak lze louku úspěšně a efektivně obnovit pomocí dodržení zásad ekologické obnovy i na větších plochách. Najděte si čas i při začátku vegetační sezóny a nahlédněte sem

Odkaz na stránky časopisu zde.

Kamenolom na hraní :)

Na jaře jsme vyrazili do terénu a to opět na Vysočinu, kde jsme hledali rekultivované kyselé kamenolomy - a výsledek? Žádné jsme nenašli! Což nás velmi potěšilo a my si tak vychutnali několik velmi krásných spontánně zarostlých kousků. V kamenolomu Brádlo u Kosova jsme se potkali s panem Ing. Karlem Lorkem, generálním ředitelem společnosti Českomoravský štěrk. Kamenolom Brádlo je již netěžený lom ve vlastnictví Českomoravského štěrku a do budoucna jsme dostali povolení, udělat z něj další "laboratoř" spontánní a řízené sukcese na kyselých lomech. Zároveň by měl lom sloužit i pro návštěvníky, kteří si chtějí odpočinout a strávit čas v přírodě. Za důvěru děkujeme a na práci v lomu se těšíme!

Jediný opravdu rekultivovaný těžební prostor jsme našli na uranovém lomu u Dolní Rožínky.

 

GISová vrstva všech českých těžeben

Od Agentury ochrany přírody a krajiny se nám podařilo získat výřez z konsolidované vrstvy ekosystémů, který obsahuje všechny české těžebny. Zatím se jedná pouze o body ve vrstvě, které nejsou nijak roztřízeny, ale na tom už se pracuje. Bodíků na mapě je celkem 5122! Mimo těžebny nám agentura poskytla také vrstvu s kilometrovým okolím každé těžebny. Konsolidovaná vrstva ekosystémů je kompilátem zatím nejlepších dostupných dat o mapování České republiky (mapování biotopů, CORINE, DIBAVOD, Urban Atlas a pod.). Tato vrstva může sloužit jako výborný podklad nejen studentům, kteří na rozličných těžebnách pracují na svých diplomkách.

Citace: AOPK ČR (2013). Konsolidovaná vrstva ekosystémů [elektronická geografická data]. Verze 2013. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Detailní data krajinného pokryvu v 41 definovaných třídách na území ČR.

Více informací na: zdenkaherova@seznam.cz/ lencova.kamila@seznam.cz

< 1 ... 27 28 29 30 31 ... 34 >