Letošní ročník ekologické olympiády byl ve znamení ekologické obnovy!

Hlavním tématem letošního ročníku ekologické olympiády se stala "OBNOVA". Od 12. do 14. června proběhlo v Hradcích nedaleko Českých Budějovic celostátní kolo, do jehož přípravy a realizace se zapojili také členové naší skupiny. Klára Řehounková připravovala testové otázky, stanoviště o ekologii obnovy na přírodovědné stezce a vymýšlela zadání praktického úkolu, který poté hodnotila z pozice předsedkyně odborné poroty. Přednášku o ekologii obnovy připravil pro účastníky Karel Prach. Více v tiskové zprávě zde.

Entomologové na Cepu!

Přečtěte si krátký článek o tom, jak úspěšní jsou entomologové na pískovně Cep II! Článěk na serveru Ekolist k dispozici zde. Dále můžete shlédnout i krátkou reportáž České televize a to zde.

Ekologická obnova na katedře botaniky

Prvním rokem letos běží na PřF JU kurz Kláry Řehounkové, který se jmenuje Ekologie obnovy II - Ekologická obnova. V rámci kurzu proběhly také tři exkurze. Na konci dubna se studenti podívali do dobývacího prostoru Cep II, kde zpracovávají v rámci předmětu svůj projekt, a na další třeboňské pískovny. V polovině května následovala dvoudenní exkurze do kamenolomů na jižní Moravě a na Vysočině. A v posledním květnovém týdnu proběhla ještě krátká exkurze na odkaliště českobudějovické teplárny. Podívejte se na fotky z exkurzí.

Na Vysočině se lomy nerekultivují?!

Během dvou dní jsme projeli velkou část Vysočiny, navštívili jsme sedm opuštěných, ale i činných lomů a s velkým potěšením jsme zjistili, že na Vysočině se lomy nerekultivují, nezalesňují, prostě se nechávají samovolné sukcesi! Vznikají tu velmi cenná sukcesní stádia, ať už s dřevinami, zatopennými depresemi či suchými skalnatými stanovišti... Pouze jeden ze všech návštívených lomů, lom Krásněves, byl kompletně osázen borovicí, smrkem a modřínem, pravděpodobně z důvodu jeho velké rozlohy. Vlastníkem lomu není však již těžařská firma, ale obec Krásněves a místní obyvatelé sem jezdí na dřevo, no a to se dá pochopit.

                                                   Lomy na Vysočině - příklad dobré NErekultivační praxe!

Jak o nás píše těžař...

Do povědomí těžařské a rekultivační praxe se myšlenka ekologické obnovy člověkem narušených míst dostává pomalu, ale doufejme že jistě. Pěkný shrnující článek do periodika Minerální suroviny o "netradiční rekultivaci" na pískovně Cep II napsala Petra Konvalinková, pracující jako specialista pro biodiverzitu ve společnost Českomoravský štěrk a.s.. Doufejme, že osloví mnoho čtenářů...prohlédnout a přečíst článek (str.33) si můžete zde.

< 1 ... 26 27 28 29 30 31 >