Jak nalákat studenty ke studiu ekologie obnovy...

Konkurence je veliká, ale pracovní skupina ekologie obnovy má co nabídnout! Nahlédněte do "náborového letáčku" naší pracovní skupiny, témata jsou různá, zajímavá a mnohdy "aplikovatelná"! Hlásit se mohou bakaláři, magistři i doktoranti.

Společná tisková zpráva Cally, ČM štěrku a pracovní skupiny Ekologie obnovy u novinářů uspěla!

Poslední společnou tiskovou zprávu Cally, společnosti Českomoravský štěrk a pracovní skupiny Ekologie obnovy na PřF JU, která se týká rekultivací, ochrany přírody a vědeckého výzkumu v pískovně Cep II na Třeboňsku naleznete zde. Postupně zde vzniká největší komplex ploch na pískovnách v ČR rekultivovaných s pomocí přírodě blízké obnovy. Pískovna je zároveň předmětem vědeckého výzkumu špičkové kvality.

A jak se s tiskovou zprávou vypořádali novináři Českobudějovického deníku si můžete přečíst zde.

Aktuální číslo časopisu Veronica se věnuje problematice těžby a ekologické obnově!

Aktuální dvojčíslo časopisu Veronica je doslova "nabito" informacemi k problematice ekologie obnovy těžeben. Do obsahu můžeme nahlédnout zde. K tématu přispěli i Karel Prach a Klára a Jirka Řehounkovi. Jako malou ochutnávku přikládáme článek Kláry a Jirky online.

Těžká technika ve službách ekologie obnovy!

Od pátku se na pískovně Cep II odehrávají poměrně dramatické změny! Po dohodě se Správou CHKO Třeboňsko a majitelem těžebního prostoru, firmou Českomoravský štěrk a. s., bude velký prostor po těžbě písku ponechán spontánnímu zarůstání, ale nejen to. Část plochy bude určena k bádání! Velmi šikovní páni bagristé vytváří písečné a jílovité plošky, kde bude možné zkoumat experimentální obnovu suchých trávníků.

Jak prosadit přírodě blízkou obnovu těžebního prostoru?

Jak prosadit ekologickou obnovu těžeben? Na tuto otázku hledají odpověď  Jiří a Klára Řehounkovi ve svém článku na stránkách Fóra ochrany přírody. Nahlédněte zde.

< 1 ... 23 24 25 26 27 28 >