Zelené střechy stokrát jinak

Ve spolupráci s entomology jsme spustili nový projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky (TAČR) zaměřený na hodnocení vlivu zelených střech na biodiverzitu ve městě. Projekt spojuje odborníky z obou oborů, kteří monitorují výskyt rostlin a hmyzu na zelených střechách. Cílem projektu je zjistit, jaké druhy rostlin a hmyzu se na střechy dostávají, jak se střechy vyvíjejí a jaký mají vliv na místní ekosystémy. První fáze sběru dat odstartovala minulý týden v Českých Budějovicích. Očekáváme zajímavé výsledky, které by mohly přispět k lepšímu porozumění ekologických funkcí zelených střech v urbánním prostředí.

Workshop Regionální směsi osiv - nové poznatky a výhledy do budoucna

Tento týden se v Bílých Karpatech uskutečnil workshop zaměřený na obnovu lučních porostů regionálními směsmi. Spolu s našimi norskými kolegy jsme měli možnost vidět mnoho zajímavých lokalit s příklady dobré praxe na vlastní oči. Středeční dopoledne pak bylo věnováno shrnutí končícího projektu Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů. Podělili jsme se o nově získané zkušenosti a předběžné výsledky a představili výhledy do budoucna. Naši norští kolegové nás na oplátku obohatili o své poznatky ohledně managementu obnovených lučních porostů. Velké díky patří zejména organizátorům workshopu Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty. Dalšími partnery projektu jsou Agrostis Trávníky s.r.o., Ústav botaniky a zoologie MUNI, Český svaz ochránců přírody a Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství a Norských fondů.

Evropský zákon o obnově přírody

Pokud Vás zajímá, proč by Evropská unie měla přijmout Zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law, NRL), přečtěte si tuto zprávu, kterou sepsala Právní pracovní skupina Evropské sekce Společnosti pro ekologickou obnovu. 

Urbánní ekologie a regionální směsi semen na střední škole

Naše spřátelená škola, Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, si nás pozvala, aby se jejich studenti dozvěděli něco o přírodě blízké péči o městskou zeleň a také o regionálních směsích semen. Obě témata budou začleněna do nově vznikajících výukových materiálů projektu TEAM#UP. Přednášky v podání Kláry a Kamči si vyslechlo asi 25 studentů z oborů Tvorba a údržba zahrad a Agropodnikání. Děkujeme za pozvání a doufáme, že se studentům naše povídání líbilo.

#TeamUp2Restore

Výzkum na zelených střechách

Zelené střechy – mohou ve městech zvyšovat biodiverzitu? A co sem kromě hmyzu zalétne a uchytí se spontánně? Jaké možnosti nabízí tento člověkem vytvořený biotop? V následující sezóně se budeme na tyto otázky společně s novou bakalářskou studentkou Agátou pokoušet získat odpovědi.

V pondělí proběhlo seznámení s prvními střechami, na kterých budeme pracovat. Kromě Jihočeského kraje plánujeme navštívit také střechy na Plzeňsku.

Foto: Jiří Řehounek

1 2 3 4 5 6 ... 38 >